Respekt for retsstatsprincippet i EU

Projektets formül: Initiativet ønskede en oprettelse af en upartisk evalueringsmekanisme for at kontrollere, at alle medlemsstater følger de europÌiske vÌrdier vedrørende retsstatsprincippet.


Beskrivelse


Initiativet ønskede at indføre et objektivt og upartisk evalueringssystem, som skulle bruges til at kontrollere, om alle medlemslandene lever op til Den EuropÌiske Unions vÌrdier. Initiativet fremsatte 2 to krav til Ìndring af dette:

1) EU skal have en generel lovgivning, som gør det muligt pü en objektiv müde at

vurdere, hvordan nationale bestemmelser om retsstatsprincippet bliver anvendt i praksis.

Lovgivningen skal styrke den gensidige tillid mellem medlemslandene og gøre det lettere

at anvende bestemmelserne i EU-traktatens artikel 7 om mulige krĂŚnkelser af EU’s

vĂŚrdier.

2) Det skal vĂŚre lettere at anvende EU-lovgivningen om retligt samarbejde i straffesager.

Initiativet blev ikke succesfuldt.


Tidslinje


 • April 2019: Initiativet registreres hos EU-Kommissionen og underskriftsindsamlingen begynder.
 • Oktober 2020: Underskriftsindsamlingen slutter.
 • December 2020: Indsamlingen mislykkedes.

Hvordan kan du hjĂŚlpe


Lignende projekter


 • Sikring af den fĂŚlles handelspolitik i EU

  🟡 Initiativet ønsker, at transaktioner mellem EU og besættelsesmagter skal reguleres.

 • Udvekslingsprogram for offentligt ansatte

  🟡 Initiativet foreslår et udvekslingprogram for offentligt ansatte i EU.

 • STOP TTIP

  🟠 Initiativet krævede, at forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP) suspenderes, og at gennemførelsen af ​​frihandelsaftalen mellem Canada og EU (CETA) standses.

 • Stop ekstremisme

  🟡 Initiativet kræver retningslinjer med henblik på at forebygge og imødegå ekstremisme.

 • Respekt for retsstatsprincippet i EU

  🟠 Initiativet ønskede en oprettelse af en upartisk evalueringsmekanisme for at kontrollere, at alle medlemsstater følger de europæiske værdier vedrørende retsstatsprincippet.

 • NEW DEAL 4 EUROPE

  🟠 Initiativet krævede en genevaluering af EU-politik for at øge folkelig accept af EU.

Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-30)

Referencer:

formyrights link link link

Hvad er et EBI EuropĂŚisk Borgerinitiativ

Scroll to Top