Respekt for retsstatsprincippet i EU

Projektets form√•l: Initiativet √łnskede en oprettelse af en upartisk evalueringsmekanisme for at kontrollere, at alle medlemsstater f√łlger de europ√¶iske v√¶rdier vedr√łrende retsstatsprincippet.


Beskrivelse


Initiativet √łnskede at indf√łre et objektivt og upartisk evalueringssystem, som skulle bruges til at kontrollere,¬†om alle medlemslandene lever op til Den Europ√¶iske Unions v√¶rdier. Initiativet fremsatte 2 to krav til √¶ndring af dette:

1) EU skal have en generel lovgivning, som g√łr det muligt p√• en objektiv m√•de at

vurdere, hvordan nationale bestemmelser om retsstatsprincippet bliver anvendt i praksis.

Lovgivningen skal styrke den gensidige tillid mellem medlemslandene og g√łre det lettere

at anvende bestemmelserne i EU-traktatens artikel 7 om mulige kr√¶nkelser af EU’s

værdier.

2) Det skal være lettere at anvende EU-lovgivningen om retligt samarbejde i straffesager.

Initiativet blev ikke succesfuldt.


Tidslinje


  • April 2019: Initiativet registreres hos EU-Kommissionen og underskriftsindsamlingen begynder.
  • Oktober 2020: Underskriftsindsamlingen slutter.
  • December 2020: Indsamlingen mislykkedes.

Hvordan kan du hjælpe

Referencer:

formyrights link link link

Hvad er et EBI Europæisk Borgerinitiativ


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-30)

Scroll til toppen