#ReturnthePlastics

Projektets formål: Dette initiativ kræver, at der bliver etableret et recirkuleringssystem for plastikflasker i EU.


Beskrivelse


Initiativet ønsker, at plastikflasker i hele EU skal recirkuleres. På den måde kan plastikflaskerne blive genbrugt igen og igen. Initiativtagerne har tre krav til Kommissionen, som lyder:

1.  At indføre et pantssystem for genbrug af plastflasker i hele EU

2.  At tilskynde alle EU-medlemsstater til, at deres supermarkeder, som sælger plastflasker, installerer omvendte automater til genanvendelse af plastflasker, efter at de er købt og brugt af forbrugeren

3.  At få de virksomheder, der producerer plastflasker, til at betale plastikskatter for genanvendelse og pantordning for plastflasker (efter princippet om, at forureneren skal betale).

Denne slags pantordningen er allerede etableret i Danmark, men der er mange EU-lande, der endnu ikke har etableret denne. Initiativet kan stadig skrives under.


Tidslinje


  • August 2021: Initiativet blev registreret.
  • November 2021: Indsamlingen af underskrifter starter.
  • November 2022: Indsamlingen af underskrifter slutter.

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-24)

Referencer:

returntheplastics

Det Europæiske Borgerinitiativ – ECI

Scroll to Top