Stop korruptionen i EU: nul midler til lande med et ineffektivt retsvæsen

Projektets formål: Initiativet ønskede at stoppe korruption af EU-midler.


Beskrivelse


Initiativet opfordrede til at indføre en fast 10-årig periode efter tiltrædelsen for automatisk suspension af betalinger fra struktur- og samhørighedsfondene til nytiltrådte lande, indtil kontrollen med deres retssystem er ophævet. Dette skulle forhindre korruption af EU-midler. Indsamlingen af underskrifter sluttede den 12.09.2021, og initiativet blev ikke godkendt.


Tidslinje


  • September 2019 : Initiativet registreres hos Europa-Kommissionen
  • September 2019 : Indsamlingen af underskrifter starter
  • September 2021 : Indsamligen afsluttes og initiativet er ikke succesfuldt

Hvordan kan du hjælpe

Referencer:

europa

Info om det Europæiske Borgerinitiativ


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-18)

Scroll til toppen