STOP TTIP

Projektets formål: Initiativet krævede, at forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP) suspenderes, og at gennemførelsen af ​​frihandelsaftalen mellem Canada og EU (CETA) standses.


Beskrivelse


Initiativet krÌvede, at forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP) suspenderedes, og at gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem Canada og EU (CETA) blev standset.

Initiativtagerne ønskede ikke, at TTIP og CETA skulle føres ud i livet, fordi de mente, at aftalerne indeholdte flere kritiske problemer. De mente, at aftalerne udgjorde en trussel mod demokratiet og retstatsprincippet. I stedet ønskede de en alternativ handels- og investeringspolitik.


Tidslinje


 • Juli 2021: Initiativet registreres og indsamlingen starter
 • Juli 2021: Initiativet bliver trukket tilbage

Hvordan kan du hjĂŚlpe


Lignende projekter


 • Sikring af den fĂŚlles handelspolitik i EU

  🟡 Initiativet ønsker, at transaktioner mellem EU og besættelsesmagter skal reguleres.

 • Udvekslingsprogram for offentligt ansatte

  🟡 Initiativet foreslår et udvekslingprogram for offentligt ansatte i EU.

 • STOP TTIP

  🟠 Initiativet krævede, at forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP) suspenderes, og at gennemførelsen af ​​frihandelsaftalen mellem Canada og EU (CETA) standses.

 • Stop ekstremisme

  🟡 Initiativet kræver retningslinjer med henblik på at forebygge og imødegå ekstremisme.

 • Respekt for retsstatsprincippet i EU

  🟠 Initiativet ønskede en oprettelse af en upartisk evalueringsmekanisme for at kontrollere, at alle medlemsstater følger de europæiske værdier vedrørende retsstatsprincippet.

 • NEW DEAL 4 EUROPE

  🟠 Initiativet krævede en genevaluering af EU-politik for at øge folkelig accept af EU.

Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-18)

Referencer:

europa

Info om det EuropĂŚiske Borgerinitiativ

Scroll to Top