Teach for Youth

Projektets formål: Initiativet havde til formål at reducere uddannelsesmæssige uligheder i EU.


Beskrivelse


Initiativet har til formål at reducere uddannelsesmæssige uligheder i EU. Der foresloges at færdiguddannede med afsluttede studier, kunne undervise i landdistrikter eller områder med høj uddannelsesmæssig ulighed og dermed videregive deres viden. Initiativtagerne håbede på, at dette initiativ kunne give de nyuddannede massere nyttig praksis erfaring, og at det ville give de studerende en større følelse af tilknytning til EU, fordi de møder mennesker fra andre EU-medlemsstater.


Tidslinje


  • Juni 2013: Initiativet registreres og underskriftsindsamlingen pÃ¥begyndes
  • Juni 2014: Initiativet trækkes tilbage

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-18)

Referencer:

link

Info om det Europæiske Borgerinitiativ

Scroll to Top