Turn me Off!

Projektets formål: Initiativet kæmpede for et forbud mod at lade lyset være tændt i tomme kontorer og butikker.


Beskrivelse


Initiativet “Turn me off” (sluk for mig) kæmper for, at butikker og kontorer skal slukke deres lys, når de er lukkede, eller der ikke er nogen. Initiativtagerne mener, at dette kan spare strøm, mindske lysforureningen og stoppe de invasive reklamer.


Tidslinje


  • Februar 2014: Initiativet registreres og underskriftsindsamlingen begynder
  • April 2014: Initiativet trækkes tilbage

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-18)

Referencer:

turnmeoffinitiative

Info om det Europæiske Borgerinitiativ

Scroll to Top