Udtagning af lavbundsjorde

Projektets formål: Foreningen ønsker at vådlægge lavbundsjorde i Danmark for at mindske CO2 udslippet.


Beskrivelse


 Danmarks Naturfredningsforening har mange projekter med fokus på at nedbringe Danmarks udledning af CO2. En af metoderne til at opnå dette mål er udtagning af lavbundsjorde i landbruget. Lavbundsjorde optager kun 7% af Danmarks landbrugsareal, men det står alligevel for 50% af den CO2, som landbruget udleder. Lavbundsjorde er en bestemt type af jord, som indeholder rigtig meget kulstof, der helst ikke skal frigives til atmosfæren. Miljøstyrelsen skriver, at disse jorde indeholder mindst 6% organisk kulstof. Når disse jorde opdyrkes via landbruget, bliver jordens kulstof frigivet til atmosfæren og på den måde stiger indholdet af CO2. Ifølge Klimarådet står lavbundsjordene for 4,8 mio. tons. CO2e. Det er altså nødvendigt, at der endnu lægges mere fokus på at udtage nogle af disse lavbundsjorde, så de ikke længere bruges som dyrkelsesarealer. Klimarådet vurderede også, at CO2 udledningen vil falde med op til 4,1 mio. tons, hvis alle lavbundsjordene vådlægges igen. Lavbundsjorde er oftest vådområder, som grundet gamle planterester har dannet meget mere kulstof end det omkringliggende areal. Denne metode kan hjælpe med at opnå 70% reduktionsmålet i 2030, som er et nationalt mål i Danmark.

 Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at de syv procent af lavbundsarealer tages ud af intensivdrift. De mener, at dette mål nemt kan opnås ved, at landmændene stopper med at dyrke og dræne jordene. Næste skridt er at tilføre vand tilbage til disse områder. Herefter vil nogle af områderne passe sig selv, mens andre stadig skal høstes for at slippe af med de overskydende næringsstoffer, jorden er blevet tilført gennem mange år.

 Vådlægning af lavbundsjorde har også positive effekter på den omrkingliggende natur. Lavbundsjorde ligger i områder, hvor der ofte er frodigt, og hvis jordene igen vådlægges, kan de blive levesteder for mange arter af dyr, som i længden kan øge biodiversiteten. 

På kort sigt arbejder Danmarks Naturfredningsforening på at få udtaget 100.000 hektar lavbundsjorder, men på længere sigt ønsker de, at de resterende 70.000 hektar skal vådlægges. Hvis du ønsker at støtte dem i dette projekt, kan du følge dem på de sociale medier, lave en donation, blive aktiv eller blive medlem af foreningen.


Aktive NGO’erTidslinje


  •   April 2021: Danmarks Naturfredningsforening ligger fokus på udtagning af lavbundsjorde
  •   Maj 2021: Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening og Landbrug & Fødevarer laver et klimaudspil med fokus på udtagning af lavbundsjorde
  • Oktober 2021: Det er en ambition i “Aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug” at udtage 100.000 hektarer lavbundsjorde. 

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-31)

Referencer:

Scroll to Top