VÆLGERE UDEN GRÆNSER

Projektets formål: Initiativet kræver en ændring af reglerne omhandlende stemmeretten ved Europa-Parlamentes valget og lokalvalg i bopælslandet.


Beskrivelse


Initiativet opfordrer til at ændre retten til at stemme og stille op ved valg. Dette gæder Europa-Parlaments valget, lokale-, regionale- og nationale valg og folkeafstemninger. Mange EU-borgere bor ikke i deres hjemland, og har derfor ingen eller kun begrænset stemmeret i deres bopælsland – medmindre de har statsborgerskab. Initiativet arbejder for en EU-dækkende reform af valglovgivningen, så borgerne også kan deltage politisk uden for deres hjemland.


Tidslinje


  • Marts 2020: Registrering af initiativet hos Europa-Kommissionen
  • August 2020: Indsamling af underskrifter starter
  • Juni 2022: Indsamling af underskrifter slutter den 11. juni 2022

Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-18)

Referencer:

voterswithoutborders

Det Europæiske Borgerinitiativ – ECI

Scroll to Top