Velfærd for malkekøer

Projektets formål: Initiativet krævede, at der indføres europæiske minimumstandarder for malkekøer.


Beskrivelse


Initiativet opfordrede til indførelsen af europæiske minimumsstandarder for hold af malkekøer for at forbedre opdrætsforholdene og sikre øget dyrevelfærd. Initiativet opfordrede til ny lovgivning for at sikre, at køer opdrættes på en måde, hvor de får dyrevenligt foder, de er sunde, og at de har mulighed for at leve, som køer skal. Initiativet blev dog trukket tilbage efter nogle få måneder.


Tidslinje


  • Maj 2012: Initiativet registreres og underskriftsindsamlingen begynder
  • Juli 2012: Initiativet trækkes tilbage

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-17)

Referencer:

europa

Informationer om Europæisk Borgerinitiativer – ECI

Scroll to Top