Wake up Europe!

Projektets formål: Initiativet opfordrede EU til at handle på den antidemotratiske udvikling i Ungarn.


Beskrivelse


Initiativet var rettet mod den ungarske regering, som ikke længere fulgte EU’s værdisæt,  og der opfordredes til, at EU tog stilling til dette og handlede på det. Initiativet mente at, Viktor Órbans regering har overvåget en stigning af antidemokratiske og fremmedfjendskeforanstaltninger, der er i strid med retsstaten. Derudover mente de også, at regeringen behandlede migranter på uacceptabel vis.

Initiativet er nu blevet tilbagetrukket, og forslagsstillerne stiller sig beklagelige over, at initiativet blevet misforstået af nogle borgere fra Ungarn.


Tidslinje


  • November 2015: Initiativet registreres og underskriftsindsamligen starter
  • Juni 2016: Initiativet tilbagetrækkes

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-17)

Referencer:

act4democracy

Det Europæiske Borgerinitiativ – ECI

Scroll to Top