LOKK

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) repræsenterer mere end 50 kvindekrisecentre.

Landsorganisation af Kvindekrisecentre forener, støtter og forstærker indsatsen på krisecentrene. Vi støtter med faglig viden om vold og forebyggelse. Vi arbejder for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg og sikker fremtid. LOKK – officiel mission statement


Om foreningen: LOKK


Kvindekrisecentrene er åbne og aktive alle timer af døgnet hele året rundt. De hjælper voldsudsatte kvinder og deres børn til en bedre fremtid. Krisecentrene tilbyder kvinderne en masse hjalp: et trygt sted at være, rådgivning, omsorg og redskaber til at komme ud af den voldelige relation på. LOKK hjælper de 52 landsdækkende kvindekrisecentre med at forene og forstærke deres vigtige indsats for de udsatte kvinder. Desuden arbejder de politisk med at skabe de bedste rammer for krisecentrene. Organisationen ønsker i sidste ende at stoppe og forebygge mænds vold mod kvinder.


Organisation


Globalt hovedkvarter:

Dansk hovedkvarter: København

Andre lokationer:

Bestyrelse: Karin Gaardsted, Karen Inger Thorsen, Ingrid Funch Jørgensen, Susanne Dahl, Sanne Kjær, Bente Dalsbæk, Katrine Nordbjærg, Trine Hørdum Grünberger og Karin Houmann


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

  • 1987: Landsforeningen for Kvindekrisecentre (LOK) bliver oprettet. 
  • 1992: Organisationen skifter navn til LOKK og får eget logo. 
  • 2000: LOKK får deres eget sekretariat i København. 
  • 2004: De får nyt logo og kvindecentrene får deres egen paragraf i Lov om Social Service. 
  • 2006: Kvindekrisecentrene kommer på Tilbudsportalen. 
  • 2009: Kronprinsesse Mary bliver protektor. 
  • 2012: LOKK vedtager grundpakken, som definerer minimumsstandarderne for kvindecentre. 

Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-11-14)

Scroll to Top