6 organisationer der hjælper hjemløse i Danmark

Det er vinter og koldt udenfor, og netop derfor er der flere udsatte mennesker i gadebilledet, som behøver din hjælp. På denne side kan du læse om 6 forskellige NGO’er, der på hver sin måde prøver at hjælpe socialt udsatte mennesker, hjemløse eller på anden vis udstødte mennesker.

Organisationerne optræder i en vilkårlig rækkefølge.

WeShelter

WeShelter arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår, så de kan leve et selvstændigt og meningsfyldt liv.  De sikrer husly til hjemløse, de tilbyder ensomme mennesker en plads i et socialt fællesskab, og de giver social støtte og rådgivning til dem, som har det skidt. 

Kofoeds Skole

Kofoeds Skole hjælper socialt udsatte med at få et bedre liv gennem hjælp-til-selvhjælp. Foreningen tager udgangspunkt i kristne værdier, såsom næstekærlighed og solidaritet. De tilbyder rådgivning, undervisning, madtilbud og akuthjælp til socialt udsatte og ledige. På Kofoeds Skole er der flere værksteder, hvor man, sammen med en pædagogisk medarbejder, kan udvikle nye kompetencer.

Hus Forbi

Hus Forbi er en avis som omhandler hjemløshed, og som man kan købe af hjemløse. På landsplan har Hus Forbi ca. 3000 sælgere. En del af pengene går til den hjemløse selv, og de resterende penge går til sætte deres problematikker på den offentlige dagsordenen og hjælpe dem på andre måder. Organisationen sørger f.eks. hundeforsikringer, medarbejder cafeer, medicin ordninger, sociale arrangementer, måltider mm. Organisationen har herudover også startet flere landsdækkende initiativer, som har til formål at skabe arbejdspladser for hjemløse og socialt udsatte

Projekt Udenfor

Projekt Udenfor arbejder for at øge livskvaliteten for samfundets udstødte og hjemløse. Projekt Udenfor arbejder for, at Danmarks hjemløse får et bedre liv, dette gør de blandt andet gennem gadeplansarbejde og formidlingsarbejde. De stiller sig til rådighed for de hjemløse, som lever på gaden og opsøger dem, hvis de ser et behov for det. Projekt Udenfor udarbejder derudover mange forskellige skriftlige vidensdokumenter. De ønsker, at deres formidlingsindsatser skal skubbe til den offentlige debat og sikre, at handlinger og indsater overfor de hjemløse sker på et oplyst grundlag. 

SAND – De Hjemløses Landsorganisation

Sand arbejder for at afskaffe hjemløshed ved f.eks. at blande sig i den politiske debat. Organisationen deler ikke mad eller varmt tøj ud, istedet arbejder de politisk med at styrke hjemløses rettigheder på lokalt, regionalt og nationalt plan. Desuden tilbyder de et rum, hvor hjemløse kan møde nogle i samme situation som dem selv. De tilbyder også kurser, hvor de hjemløse kan lære om deres rettigheder.

Hjælp din næste

Hjælp Din Næste arbejder for at øge livskvaliteten, for folk der bor på gaden. De ønsker at hjælpe hjemløse, således at de får et bedre liv. Deres arbejder bunder i tre kerneværdier: gennemsigtighed, næstekærlighed og tryghed. 

Scroll to Top