Lige ret til behandling under en global pandemi!

Der skal være lige adgang til vacciner for alle borgere i EU

Nu har du mulighed for at underskrive det igangværende borgerinitiativ “Right to Cure” (Ret til behandling), som kæmper for alle individers ret til covid19 vaccinationen og mere til!


Skrevet af Lea Gormsen // 24.09.2021

Alle skal behandles lige

Dette Europæiske Borgerinitiativ (DEB) sluttede sig til kampen d. 21. august 2020 midt under den globale corona epidemi. Initiativtagerne kæmper for, at alle skal have mulighed for at få covid19 vaccinationen, uden at det koster en formue.

DEB er en ordning, der gør det muligt for EU-borgere at involvere sig i EU’s beslutningstagning. Hvis et initiativ skal være succesfuldt, skal initiativtagerne indsamle en million underskrifter fra borgere i mindst syv forskellige EU-lande. Hvis dette lykkedes, skal den Europæiske Kommission forholde sig til initiativet og præsentere et svar.

Alle har samme ret til behandling under en global pandemi

I nogle lande bliver covid19 vaccinen ikke uddelt af staten men i stedet af private virksomheder. Det betyder, at flere virksomheder tjener penge på den globale nødsituation, vi finder os selv i, hvor millioner af mennesker dør og bliver alvorligt syge. Firmaerne er klar over, at vaccinen er en nødvendighed, og de kan tjene penge på dette behov.

Samtidig, hævder initiativtagerne, at udviklingen og produktionen af vaccinen er blevet betalt af skatteyderne, og den derfor burde være gratis.

Desuden arbejder initiativet også på at sikre, at processen med at udvikle vaccinerne er offentlig. Det betyder, at produktionsomkostninger, offentlige bidrag og vaccinens effektivitet og sikkerhed skal være offentlige oplysninger. Kontrakterne mellem myndighederne og medicinalfirmaerne skal også offentliggøres.

Hvad nu?

På nuværende tidspunkt har DEB’et 217.633 underskrifter og mangler dermed ca. 800.000 mere.

En vigtig støtte, som DEB’et har erhvervet sig, er Europa-Parlamentets venstrefløj. Venstrefløjen støtter initiativet fuldt ud og forstår den uligevægt, som situationen rummer. Sammen med venstrefløjen har mange andre organisationer fra forskellige lande også tilsluttet sig kampen. Vil du også være med?

Du kan underskrive initiativet her og følge alle opdateringer om initiativet på Our Only Home’s hjemmeside.

Litterature:

The initiative’s website

European Citizens’ Initiative website

Left wing’s website

European Initiatives

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top