Behov for et EU-dækkende pantsystem!

Behov for et EU-dækkende pantsystem!

Hjælp med til at rydde op i verden ved at underskrive det nye europæiske borgerinitiativ “#ReturnthePlastics”, der kræver et pantsystem for plastflasker i hele EU.


Skrevet af Lea Gormsen // 23.11.2021

Plastik

Vi finder plastik overalt, fordi plastik er et alsidigt produkt, der er at foretrække i mange situationer. Plast består nemlig af materialer, der gør det muligt at forme, presse, ekstrudere eller hærde det i forskellige former. Da plastik er let, fleksibelt og billigt at fremstille, er brugen af plastik blevet meget udbredt. Plastik ble først rigtig udbredt på markedet efter 2. verdenskrig, men på dette tidspunkt eksploderede plastikindustrien også. Plastik forvandlede den moderne verden, og vi ville ikke kunne genkende den uden.

Bagsiden af medaljen er desværre, at plastik er fremstillet af fossile brændstoffer, og det tager hundrede af år at nedbryde plastik, når det først er fremstillet. Det betyder, at plastik både øger CO2-niveauet i atmosfæren og forurener naturen. Men samtidig har plastik egenhændigt ændret medicinalindustrien til det bedre og har reddet millioner af liv – hvilket også betyder, at plastik både har positive og negative egenskaber[1].

Et af de negative sider af plastindustrien er, at 40 % af den plastik, der produceres hvert år, er til engangsbrug. Det betyder, at plastikproduktet efter at være blevet brugt én gang, f.eks. som en plast-drikke-flaske, smides væk. Produkterne bruges i minutter eller timer og skal derefter nedbrydes i hundredvis af år. Derfor er det så vigtigt at genbruge plastik[2].

vi skal stoppe plastikaffald i havene

Pantsystem initiativet

Initiativet “#ReturnthePlastics” blev registreret den 13. august 2021, og den 19. november 2021 begyndte indsamlingen af underskrifter. Initiativet arbejder for at sikre, at plastik håndteres ansvarligt i fremtiden. I initiativbeskrivelsen forklarer forslagsstillerne, at plastik, der ikke genbruges, ender på lossepladser eller i vandløb. Det betyder, at plastbunker på størrelse med lande flyder rundt i vandet. “The Great Pacific Garbage Patch” er et eksempel på dette. Det ovennævnte er en stor bunke af plastik, som har samlet sig på havet mellem Californien og Hawaii og vejer 80.000 tons. Størrelsen af plastikbunken er 3 gange så stor som landet Frankrig på nuværende tidspunkt. Initiativtagerne peger også på det faktum, at plasten, der ligger i vandet, med tiden vil blive nedbrudt til mindre stykker og til sidst blive til mikroplast. Mikroplast bliver spist af fisk i havet, mennesket spiser fisk, og i sidste ende vil vi selv spise plastik.

plastik kan give helbredsproblemer

Dette initiativ har udarbejdet en plan for at sikre, at plastflasker ikke længere flyder rundt i Europas farvande og landområder. Initiativet foreslår, at der indføres et system til genanvendelse af plastflasker. Dette indebærer, at der indføres omvendte salgsautomater i supermarkeder i hele Europa. Disse automater vil udstede 15 eurocent for hver tomme flaske, borgeren afleverer i automaten. Borgeren kan derefter bruge pengene fra automaten i supermarkedet.[3] I Danmark kaldes dette et pantsystem.

Hver plastflaske, der er berettiget til returnering, vil være forsynet med et særligt logo, så forbrugeren er klar over, at flasken er en del af dette system, og at det koster 15 eurocent ekstra at købe denne flaske[4] .

Flere medlemsstater i EU har allerede et pantsystem, der fungerer effektivt. Tyskland og Danmark er to eksempler på lande med systemer, der fungerer. Det er en god start, men hele EU skal implementere dette system for at lukke kredsløbet af materialer, der anvendes til plastflasker. Genanvendelse af plastflasker vil løse flere problemer på én gang. Behovet for råmaterialer vil falde, der vil blive brugt mindre energi, og plastikflasker vil (forhåbentlig) ikke blive smidt så let væk.

Hvad nu?

Tror du på dette initiativ og det genanvendelsessystem, som initiativtagerne foreslår? Hjælp med til at skabe opmærksomhed ved at:

  • Underskrive initiativet her
  • Tjek initiativets hjemmeside her
  • Dele initiativet på dine sociale medier og med venner og familie
  • Begynde at gå ned med pant selv
  • Besøg Our Only Home’s hjemmeside for at finde alle nyheder om initiativet

Referencer

Believe earth

European Citizens’ Initiative

National geographic

The ocean clean up

The initiative

Wikipedia

  1. https://www.nationalgeographic.com/environment/article/plastic-pollution

  2. https://www.nationalgeographic.com/environment/article/plastic-pollution

  3. https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_en

  4. https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000007_en

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top