Tyske regering inkluderer Minority Safepack Initiativet

Den tyske regering har indført minority safepack i deres nationale lovgivning

Det nye tyske parlament vedtog at inddrage “Minority Safepack Initiative” (Safepack for Mindretallet Initiativet) i dets politiske beslutningsproces, og den nye regering indarbejdede det i sin koalitionsaftale. Dette er et skridt fremad, der kan lægge pres på Europa-Kommissionen for at få den til at foreslå retsakter.


Skrevet af Sophia Stille // 10.12.2021 // Oversat af Lea Gormsen

Større synlighed af mindretal gennem Det Europæiske Borgerinitiativ

I denne uge tiltrådte den nye tyske kansler Olaf Scholz. Med en koalition mellem Socialdemokratiet (SPD), Det Grønne Parti og Det Liberale Parti (FDP) annoncerede den nye regering deres store planer for Tyskland. Disse omfatter øget fokus på inddragelsen af kulturelle mangfoldigheder og mindretal i den politiske beslutningsproces. I deres koalitionsplan nævnes specifikt Minority Safepack Initiativet, som var det femte vellykkede Europæiske Borgerinitiativ (DEB), og som kræver et større fokus på mindretals rettigheder i EU’s og medlemsstaternes politikker. Hvis du vil læse mere om initiativet, har vi allerede offentliggjort en artikel om det, som du kan finde her.

I den nye regerings koalitionsplan står der: “Regeringen støtter proaktivt initiativet Minority Safepack og vil gennemføre det i Tyskland. Vi vil udvide projekter, som arbejder med bevarelse og udfoldelse af mindretal, deres sprog og kulturer.” Desuden vedtog det tyske parlament den 27. november at støtte for Minority Safepack Initiativet. Dette fremskridt, med hensyn til integration af mindretal i den befolkningsmæssigt største EU-medlemsstat, lægger pres på Europa-Kommissionen, som tidligere er blevet kritiseret for ikke at inddrage det europæiske integrationsinitiativ nok i sin politikudformning. Da initiativet i 2020 blev anerkendt som succesfuldt, med over 1 million indsamlede underskrifter, besvarede Kommissionen initiativet ved at henvise til allerede eksisterende retsakter som f.eks. chartret om grundlæggende rettigheder og EU’s ligestillingsplan[1]. Der blev imidlertid ikke fremsat nye lovgivningsforslag, som initiativtagerne havde krævet.

Loránt Vincze, formand for FUEN (Federal Union of European Nationalities), som har lanceret DEB’et, glædede sig over initiativets tilstedeværelse på den tyske politiske arena: “Den enstemmige vedtagelse af beslutningen af German Bundestag, Parlamentet, i den største EU-medlemsstat, sender et stærkt signal til Europa-Kommissionen om at vedtage en pakke af retsakter til beskyttelse af nationale mindretal på EU-plan. Det (Parlamentet) anerkender behovet for at beskytte de 50 millioner europæere, der tilhører nationale mindretal og sproggrupper”.[2]

Det er endnu uvist, hvordan den nye regering vil styrke mindretallenes rettigheder. Det er dog en start at anerkende, hvor vigtigt det er at forsvare mindretallene deres sprog og kulturer i EU. Du kan få flere oplysninger om dette eller andre initiativer på vores websted.

Referencer:

Footnotes:

  1. German minorities criticise EU for rejecting citizens’ initiative – EURACTIV.com

  2. The German Bundestag appeals in a Resolution to the European Commission to implement the Minority SafePack Initiative (fuen.org)

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top