En ny ensartet Eco-score i hele EU?

ny ensartet Eco-score i hele EU, vil hjælpe med at bidrage til den grønne udvikling

Hvor skadelige er de produkter, vi køber, egentlig for miljøet? I lyset af de nuværende klimaprotester i hele verden, kræver et Europæisk Borgerinitiativ (DEB) en implementering af et europæisk Eco Score system, som kan vejlede borgere i, hvor bæredygtige produkter er.


Skrevet af Sophia Stille //24.09.2021. Oversat af Lea Gormsen // 26.09.2021

Forbrugerens valg?

Flere og flere mennesker prøver at købe bæredygtige produkter i kampen mod klimaforandringerne. Men alligevel er det ofte uklart, hvilke produkter der er virkelig bæredygtige og grundet de mange forskellige måder at etikere produkter på, er det tit forvirrende for forbrugeren. Er det bedre at købe et produkt med mærket “økologisk” eller skulle man hellere købe et produkt med mærket “vegansk”? Hvad betyder disse etiketter egentlig i forhold til bæredygtighed og skade på miljøet? Det europæiske Eco Score initiative kræver en implementering af et gennemsigtigt og ensartet system, som tydeligt visualiserer, om et produkt er miljøvenligt eller ej.

DEB er en ordning, der gør det muligt for EU borgere at involvere sig i EU’s beslutningstagning. Hvis et initiativ skal være succesfuldt, skal initiativtagerne indsamle en million underskrifter fra borgere i mindst syv forskellige EU lande. Hvis dette lykkedes, skal den Europæiske Kommission forholde sig til initiativet og præsentere et svar.

Fælles Eco-Score se bæredygtighed af produkter

Initiativet

Ideen til initiativet stammer fra en gruppe studerende og unge mennesker i Belgien, der demonstrerede i håbet om at ændre klimalovgivningen. De blev opmærksomme på, at de ofte har svært ved at vide, om et produkt er virkelig bæredygtigt – især fordi virksomhederne ofte forsøger at “greenwashe” deres produkter. Greenwashing er en markedsføringsstrategi, som virksomheder anvender for at fremstå klimavenlige eller bæredygtige, selvom deres produkter måske ikke er det. Denne tendens er blevet mere og mere hyppig i de senere år, da virksomhederne har indset, at flere mennesker bekymrer sig om miljøet og efterspørger miljøvenlige produkter. Dette initiativ ønsker at modvirke denne praksis og gøre det muligt for forbrugeren at få at vide, om og hvordan det produkt, de køber, påvirker miljøet. De kræver, at der indføres en europæisk Eco Score.

Eco Scoren vil indikere et produkts påvirkning på miljøet på en skala fra A(grøn), som betyder, at det er miljøvenligt, til F(rød), som betyder, at det er skadeligt for miljøet. På baggrund af dette system, håber forslagsstillerne at opnå en ensartet mærkning af produkter i EU, således at forbrugerne kan tage informerede valg, når de køber ind. Det er især vigtigt at sikre ensartethed for at undgå forvirring om mærkerne, fordi det kan afholde forbrugerne fra at informere sig.

Nutri-Score eller Eco-Score?

I nogle lande er der allerede ét slags pointsystem til mærkning af produkter, f.eks. Nutri-Score-indikatoren, som blev indført af den franske regering i 2017. I stedet for at angive et produkts miljømæssige fodaftryk angiver Nutri-Score den ernæringsmæssige værdi og har således til formål at gøre det muligt for forbrugerne at købe sundere produkter.

I januar 2021 indførte Frankrig en øko-score, der er udviklet af konsulentfirmaet ECO2-Initiativet, som svarer nøje til idéerne i dette DEB. På en skala fra A (grøn) til E (rød) mærkes produkterne for at give forbrugerne information om produkternes bæredygtighed. Ved hjælp af en matematisk ligning beregnes miljøscoren under hensyntagen til et produkts livscyklus, produktionssted, fordeling af energi under hele dets anvendelse, genanvendelighed og endelig deponering. Det er bemærkelsesværdigt, at der også tages hensyn til de enkelte ingrediensers oprindelse. Ifølge ECO2-Initiativet er deres beregningsmetode mere præcis end de tidligere anvendte metoder, f.eks. den livscyklusvurdering der anvendes af Europa-Kommissionen, da den franske tager hensyn til en bredere vifte af faktorer.

Som initiativtagerne nævner, vil et af de vigtigste aspekter være at etablere et ensartet system i alle EU’s medlemsstater således, at systemet er gennemsigtigt og let for forbrugerne at forstå. Lige nu er det op til de enkelte medlemsstater at anvende eller indføre et EcoScore-system. Dette kan forstyrre markedsstrømmene og er uhensigtsmæssigt for forbrugerne. Indførelsen af et EU-dækkende system ville derfor være i den brede offentligheds interesse og bør derfor få en større plads på dagsordenen hos EU’s politiske beslutningstagere.

Hvordan kan du hjælpe?

For at nå op på det krævede antal underskrifter, på 1 million, regner forslagstillerne med dig! På deres websted kan du få flere oplysninger om deres idé og deltage i bevægelsen. Skriv under på initiativet og del det på dine sociale medier for at hjælpe med at gøre bæredygtigt forbrug muligt! Initiativtagerne har endda skrevet en sang om deres initiativ for at gøre det mere interessant.

Our Only Home vil naturligvis holde dig opdateret om dette og andre initiativer på vores hjemmeside, så glem ikke at kigge forbi fra tid til anden.

Litteratur:

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top