Et udvekslingsprogram for offentligt ansatte?

Et nyt udvekslingsprogram for offentligt ansatte i EU

Et nyt europæisk borgerinitiativ “Civil servants exhange” arbejder på at skabe offentligt ansatte udvekslingsprogram for at deltage i andre EU-medlemsstater.


Skrevet af Sophia Stille // 05.11.2021. Oversat af Lea Gormsen // 08.11.2021

Om Initiativet

Mange studieprogrammer og universiteter gør det muligt at deltage i en Erasmus-udveksling i et andet europæisk land for at opleve (studenter)livet og lære en ny by at kende. De studerende modtager et månedligt stipendium fra EU for at kunne forsørge sig selv under deres ophold i udlandet. Dette er dog ikke muligt for studerende, der studerer for at blive offentlige ansatte eller allerede er begyndt at arbejde som offentlig medarbejder. Dette Europæiske Borgerinitiativ (DEB) foreslår et lignende program, som ville være en frivillig udveksling på mellem 2 og 12 måneder i en anden EU-medlemsstat. Målet er, at deltagerne lærer, hvordan deres arbejde udføres i et andet land, og at de eventuelt styrker deres sproglige færdigheder.

Offentligt ansatte er en af de største beskæftigelsessektorer i EU’s medlemslande, men der er kun få muligheder for at få international erhvervserfaring. Initiativtagerne er studerende og kommende offentlige ansatte og ønsker derfor at ændre dette. Da de fleste af dem selv har været på Erasmus-udveksling, mener de, at udvekslinger ikke bør stoppe, når studierne er afsluttet, da livslang læring er vigtig for den faglige og individuelle udvikling. Da arbejdsopgaverne er meget ens i mange job i den offentlige sektor, kan det være meget frugtbart og indsigtsfuldt at få kendskab til, hvordan de udføres i andre lande.

Et udvekslingsprogram for offentligt ansatte

Det Europæiske Borgerinitiativ er en mekanisme, som blev oprettet for at gøre det muligt for borgerne at blive inddraget i udformningen af EU’s politikker. For at et initiativ kan blive en succes, skal initiativtagerne indsamle 1 million underskrifter fra borgere i mindst 7 forskellige EU-lande. Hvis dette er tilfældet, skal Europa-Kommissionen overveje kravene og fremlægge et svar.

Et udvekslingsprogram for offentligt ansatte

Mere konkret vil programmet styrke den frie bevægelighed for arbejdstagere ved at gøre det muligt for flere fagfolk at få erfaring med arbejdslivet i udlandet. Dette kunne bidrage til at etablere en udveksling af de bedste praksiserfaringer og gøre den offentlige sektor mere effektiv i hele EU. Desuden vil det tilskynde de offentlige ansatte til at lære et sprog i en anden medlemsstat.

Ifølge EU’s publikationskontor har, “Erasmus+mobilitet positive virkninger på den uddannelsesmæssige, sociale, personlige og faglige udvikling, idet den øger viden, færdigheder og holdninger, forbedrer beskæftigelsesegnetheden, bidrager til at opbygge tillid og uafhængighed, stimulerer nysgerrighed og innovation, fremmer forståelsen for andre mennesker og skaber en følelse af europæisk tilhørsforhold.” Alene i 2019 var der ca. 940.000 personer, der studerede, uddannede sig eller arbejdede frivilligt i udlandet i 111.000 organisationer og på 25.000 projekter. Ved at udvide programmet kan endnu flere studerende og fagfolk få mulighed for at få erfaring i udlandet.

Hvordan du kan støtte initiativet

Hvis du mener, at offentlige ansatte skal have muligheden for at tage på udveksling, er der flere måder, du kan støtte initiativet på.

  1. Underskriv DEB’et her, så initiativtagerne kommer et skridt tættere på de behøvede en million underskrifter
  2. Del DEB’et på dine sociale medier og med dine venner og familie
  3. Check initiativet website og Our Only Home’s website for at holde dig opdateret!

Litteratur:

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top