Forbud mod reklamer for fossile brændstoffer i EU

Forbyd reklamer for fossile brændstoffer

Det nye Europæiske Borgerinitiativ “Ban fossil fuel ads and sponsorship” har samlet tredive organisationer, der kræver en ny lov for at opnå CO2-neutralitet i Europa ved f.eks. at stoppe med at reklamere for fossilebrændstoffer.


Skrevet af Sophia Stille // 12.11.2021. Oversat af Lea Gormsen // 12.11.2021

Forbud mod reklamer for fossilebrændstoffer

I løbet af de sidste to uger er aktivister, politiske beslutningstagere og forskere mødtes på COP26-konferencen i Glasgow for at fortsætte de nødvendige drøftelser om, hvordan verdens økonomier kan gøres CO2-neutrale og den globale opvarmning reduceres til 1,5° celcius. Dette har igen sat den presserende klimaindsats i centrum for vores liv. En af de største opgaver bliver at reducere brugen af fossile brændstoffer og gå over til CO2-neutralitet. Mange virksomheder har allerede skiftet væk fra fossile brændstoffer eller vil i det mindste gøre det i den nærmeste fremtid. Eller ikke?

I oktober 2021 begyndte et nyt europæisk borgerinitiativ (DEB), med titlen “Ban fossil fuel ads and sponsorering”, sin underskriftsindsamlings periode. Initiativtagerne af dette europæiske borgerinitiativ kræver en ny lov i EU, der forbyder enhver form for reklame fra virksomheder, der anvender fossile brændstoffer. Dette ville gælde for direkte reklamer for fossile brændstoffer samt for reklamer for luft-, vej- og vandtransport. Transportmidler af almen økonomisk interesse vil være undtaget. De ønsker derudover også, at disse virksomheder ikke skal have ret til sponsorater.

Den Europæiske Borgerinitiativs mekanisme blev oprettet for at gøre det muligt for borgerne at blive inddraget i udformningen af EU’s politikker. For at et initiativ kan blive en succes, skal initiativtagerne indsamle 1 million underskrifter fra borgere i mindst 7 forskellige EU-lande. Hvis dette er tilfældet, skal Europa-Kommissionen overveje kravene og fremlægge et svar.

En ny lov som skal gøre Europa klima-neutral

Initiativtagerne foreslår en ny lov, som vil falde ind under EU’s delte kompetence mellem EU og medlemsstaterne. Det betyder, at når loven er vedtaget, vil den tilsidesætte nationale bestemmelser om de samme spørgsmål. Loven vil falde ind under området for regulering af det indre marked med henblik på at fastlægge regler for fair konkurrence, som er en EU-kompetence, og kan begrundes med den deraf følgende forbedring af forbrugerbeskyttelsen, folkesundheden og miljøbeskyttelsen, som er fælles kompetencer. Mere specifikt opfordrer forslagsstillerne Europa-Kommissionen til at:

  • Forbyde reklamer for fossile brændstoffer samt luft-, vej- og vandvejstransport (bortset fra transporttjenester af almen økonomisk interesse), der drives af fossile brændstoffer;
  • Forbud mod reklamer fra alle virksomheder, der er aktive på markedet for fossile brændstoffer, navnlig ved udvinding, raffinering, levering, distribution eller salg af fossile brændstoffer;
  • Forbud mod sponsorater af virksomheder, der er defineret i punkt 2 ovenfor, eller mod at anvende varemærker eller handelsnavne, der anvendes til fossile brændstoffer[1] 
ikke mere CO2

Hvorfor har vi brug for denne lov?

Store, multinationale selskaber, der anvender fossile brændstoffer, er blandt de største forurenere af miljøet og bidrager derfor direkte til klimaændringer og global opvarmning. Deres fortjeneste er imidlertid i høj grad afhængig af fossile brændstoffer. Ifølge “The Guardian” kan tyve virksomheder, der udnytter verdens kul-, gas- og oliereserver, sættes direkte i forbindelse med en tredjedel af verdens drivhusgasemissioner![2] Derfor ville en lov, som forbyder dem at reklamere, reducere deres synlighed, og færre mennesker ville få kendskab til deres produkter og tjenester. Man skal dog huske på, at dette ville være en enorm indblanding i markedet. Men for at redde vores planet er det nødvendigt med radikale ændringer i vores politikker og love.

Virksomhederne er klar over deres negative image i offentligheden og anvender en række teknikker for at fremstå “grønne” og klimavenlige. En nylig undersøgelse foretaget af DeSmog viste, at 63 % af de seks største fossilbrændselsvirksomheder i Europa mellem december 2019 og april 2021 præsenterede virksomheden som “grøn” i deres opslag på de sociale medier. Kun 16 % af indlæggene talte om virksomhedernes fortsatte brug af fossile brændstoffer.[3] Dette betragtes som green-washing, en forretningsstrategi for at fremstå miljøvenlig over for forbrugerne, selv om dette ikke er tilfældet i virkeligheden. Mange af virksomhederne henviser til deres “netto-nul”-strategier, hvilket lyder som om, at de ville sigte mod at reducere og udfase deres kulstofemissioner. I virkeligheden henviser disse strategier ofte til kulstofkompensation (kompensation for emissioner), teknologier, der endnu ikke har vist sig effektive.[4]

Denne alarmerende udvikling viser, at vi har brug for en lov, der forbyder reklamer og sponsorering af virksomheder, der anvender fossile brændstoffer, for at tvinge dem til virkelig at samarbejde om at stoppe klimaændringerne! Tredive organisationer er gået sammen om at starte dette europæiske borgerinitiativ, herunder Greenpeace og ActionAid. Underskriv initiativet indtil oktober 2022 for at tvinge Europa-Kommissionen til at tage dette spørgsmål alvorligt.

Hvordan du kan hjælpe?

Hvis du er enig i, at de største forurenere bør gøre deres del for at gøre det muligt at opnå CO2-neutralitet i Europa, kan du støtte initiativet på forskellige måder:

  • Skriv under på det europæiske borgerinitiativ her for at bringe ainitiativtagerne et skridt nærmere de nødvendige 1 million underskrifter!
  • Del det europæiske initiativ på dine sociale medier og med venner og familie!
  • Tjek forslagsstillernes websted og Our Only Home’s websted for at holde dig opdateret!

References:

Fodnoter:

  1.  https://banfossilfuelads.org/

  2.  https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions

  3. https://www.desmog.com/2021/10/03/european-energy-companies-greenwashing/

  4. https://actionaid.org/news/2021/actionaid-launches-citizens-campaign-ban-fossil-fuel-advertising-europe

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top