Forbyd glyphosat

Fly sprøjter pesticider på en mark, forbyd glyphosat i EU

Endnu et successfuldt borgerinitiativ kræver forbud mod glyphosat for at beskytte mennesket og miljøet for giftige pesticider.


Skrevet af Lea Gormsen // 31.8.2021

Initiativet “Forbyd glyphosat”

Dette Europæiske Borgerinitiativ (DEB) arbejder for at forbyde pesticiden glyphosat. Forslagsstillernes hovedmotivation er at beskytte mennesket og miljøet mod at blive udsat for giftige pesticider. Derfor anmoder initiativtagerne Den Europæiske Kommission om at pålægge sine medlemsstater det følgende:

“1. At indføre et forbud mod glyphosatbaserede herbicider, idet eksponering over for disse er blevet sat i forbindelse med kræft hos mennesker, samtidig med at deres anvendelse har ført til en forringelse af økosystemerne

2. At opstille en garanti for, at den videnskabelige evaluering af pesticider med henblik på godkendelse i EU-lovgivningen kun baseres på offentliggjorte undersøgelser, der er bestilt af kompetente offentlige myndigheder og ikke af pesticideindustrien

3. At fastsætte obligatoriske EU reduktionsmål for anvendelsen af pesticider med det formål at sikre en fremtid uden pesticider.”

Det Europæiske Borgerinitiativ er en ordning, der gør det muligt for EU borgere at involvere sig i EU’s beslutningstagning. Hvis et initiativ skal være succesfuldt, skal forslagsstillerne indsamle en million underskrifter fra borger i mindst syv forskellige EU lande. Dette DEB blev registreret d. 25 januar 2017, og underskriftsindsamling sluttede d. 7 juli 2017. Initiativet indsamlede 1.070.865 underskrifter fra 28 forskellige lande, og derfor skal kommissionen tage initiativet op til overvejelse.

forbud mod glyphosat for at beskytte mennesket og miljøet fra giftige pesticider

Motivation for initiativet

I bilaget, skrevet til Det Europæiske Borgerinitiativ, skriver forslagsstillerne, at glyphosat er en af Europas mest almindelige pesticider, som potentielt kan have seriøse helbredskonsekvenser. De henviser til en rapport fra 2015 udarbejdet af “The International Agency for Research on Cancer”(IARC), som klassificerede glyphosat som “sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker”. Dermed er forslagsstillerne overbeviste om, at der er nok beviser for, at glyphosat bør forbydes i EU.

DEB’et søger også at ændre på den måde, pesticider bliver videnskabeligt evauleret på i EU. De mener, at mange af evalueringerne bliver foretaget af interessenter, som har en andel i industrien, som for eksempel pesticide producenter. En konsekvens af dette kan være, at nogle af sikkerhedsvurderingerne udarbejdes således, at mulige farer bliver overset for at sikre interessenternes industri. I bilaget står der: “The studies should not be commissioned by those with a very clear vested interest in their outcome. Instead, it must be up for public authorities to decide who carries out the studies”. Derudover anmoder initiativtagerne EU om at øge gennemsigtigheden af denne slags rapporter og sikre sig, at det ikke er industrien selv, som vælger hvilke medlemslande, der skal udføre evaluering af deres produkter.

Slutteligt anmodes om et obligatorisk reduktionsmål for pesticider i EU. Forslagsstillerne skriver, at der er 480 andre pesticider tilladt i EU – udover glyphosat, og at disse også bliver brugt rutinemæssigt. De opfordrer derfor EU til at sikre, at pesticider kun bruges, når alle andre metoder har fejlet og, at den samlede anvendelse af pesticider helt fjernes eller som minimum reduceres markant.

På den lange bane arbejder DEB’et på, at pesticider forbydes helt. I bilaget skriver forslagsstillerne, at de kemikalier, der findes i pesticider, kan have økologiske konsekvenser, herunder helbredskonsekvenser for landmænd og deres familier tillige med den samlede befolkning. Med dette menes der, at vi konsumerer kemikalier gennem vandet vi drikker, maden vi spiser, og luften vi ånder.

Kommissionens svar og ændringer siden 2017

Den 12 december 2017 præsenterede Kommissionen deres svar på initiativet, hvilket sandsynligvis ikke var alt det, forslagsstillerne havde håbet på. Kommissionen undersøgte selv glyphosat, for at se om der var belæg for, at stoffet var “sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker” og satte sig uenige i denne påstand. Derfor udarbejdedes der intet lovforslag i denne relation. Det retssystem, som pesticiderne er omfattet af, vil dog blive revurderet for at sikre, at medlemsstaterne kan måle reduktionen af risici i forbindelse med anvendelsen af pesticider.

Siden 2017 har EU sat en forordning om gennemsigtighed i gang. Denne forordning blev udarbejdet for at øge gennemsigtigheden og kvaliteten af de undersøgelser, der anvendes i den videnskabelige vurdering af disse slags stoffer – præcis som initiativet foreslog.

Brug af glyphosat

I november 2017 foreslog Kommissionen en fornyelse af tilladelsen til at anvende glyphosat i fem år. Dette er en positiv udvikling, da produkter som glyphosat normalvis kan blive godkendt i op til femten år ad gangen. De første forhandlingsrunder om godkendelsen af glyphosat i EU vil begynde i september 2021. Der blev nedsat en vurderingsgruppe til formålet, som i juni 2021 afleverede en rapport på ca. 11.000 sider til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Eksperterne konkluderede, at glyphosat ikke er kræftfremkaldende. EFSA’s fuldstændige vurdering forventes at foreligge i anden halvdel af 2022.

Andre lande i EU har også taget sagen i egen hånd, f.eks. har Luxembourg vedtaget en lov, der forbyder alle produkter, der indeholder glyphosat fra den 31. december 2020, og Tyskland har vedtaget en lov, der forbyder glyphosat fra 2024 og frem!

I Danmark trådte der i juli 2020 en ny regel i kraft, som gjorde det ulovligt for private købere at anvende koncentreret glyphosat. Derudover må det private kun anvende pesticider, der er klar til brug eller udgør lav risiko.

Hvad nu?

Hvis du ønsker at holde dig opdateret på diskussionen om glyphosat i EU, så besøg Our Only Home’s hjemmeside – hvor vi vil opdatere dig om den videre udvikling.

Litteratur

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top