Frivillige programmører hjælper flygtninge med at få en bedre start i Danmark

Hack Your Future Danmark, hjælper asylansøgere og flygtninge med at komme i arbejde som programmører

Historien om HackYourFuture 

Skrevet af Lea Gormsen

En god start i Danmark

Flygtningekrisen har stået på længe og givet anledning til meget debat og mange politiske overvejelser. Krisen har desuden blottet nogle mindre medmenneskelige sider af diverse politikere, men derimod vist os hvor stor en forskel civilsamfundet kan gøre i sådanne krisesituationer. En af de civilsamfunds organisationer er HackYourFuture. HackYourFuture er en organisation, der har til formål at hjælpe flygtninge og andre mennesker med svær adgang til uddannelses- og arbejdsmarkedet i Danmark. Organisationen har udviklet et 8 måneder langt forløb på engelsk med 30 timers lektier/skole om ugen, hvor de studerende lærer at kode. Forløbet skal hjælpe dem med at få kompetencerne til at få et godt arbejde efter endt kursus. HackYourFuture er en nonprofit organisation og kurset er gratis.

Selvom flygtninge og andre marginaliserede grupper ønsker at få et arbejde og desuden har en uddannelse med sig fra deres hjemland,  kan det være enormt svært for dem at få et arbejde i Danmark. Da krigen i Ukraine brød ud tilbage i februar og Afghanistans tilstand endnu forværres og sender mange på flugt til Danmark og andre lande i Europa, synes vi hos Our Only Home, det var relevant at lave et interview med Marie Hoff, som har arbejdet hos HackYourFuture som projektleder siden 2017. I dette interview bliver vi klogere på deres frivillige programmører, og hvordan flygtninge bliver hjulpet til en bedre start på livet i Danmark hos HackYourFuture

Marie Hoff var den anden medarbejder, som blev ansat i den danske afdeling af HackYourFuture i 2017, og hun kender derfor organisationen rigtig godt.  Hun har siden sin start hos organisationen arbejdet med at brede budskabet om HackYourFuture til den rigtige målgruppe og dermed finde nye kursister, desuden arbejder hun med fundraising. Hendes arbejdsrolle har udviklet sig efterhånden, som organisationen også har, og hun laver nu en del mere administrativt arbejde, hvor hun blandt andet finder nye medarbejdere og planlægger uddannelsesforløbet.

Flygtninge krisen inspirerer til HackYourFuture

HackYourFuture startede i Amsterdam i 2016, da stifteren af organisationen, ved navn Gijs Corstens, fik ideen til at skabe et webudvikler kursus for flygtninge. Gijs syntes, at det var problematisk, at så mange flygtninge kom til Europa uden at have mulighed for at få sig et ordentligt job, selv hvis de havde en kvalificeret baggrund. Da efterspørgslen for IT-personale kun har været støt stigende de sidste mange år, og da jobbet ofte foregår på engelsk, er IT-området en god mulighed for internationale flygtninge. Desuden kræver et job som webudvikler ikke en lang uddannelse.

Den danske gren blev derimod startet, da en af Gijs’ studievenner fra hans tid i Danmark, ved navn Christopher, hørte om HackYourFuture og ønskede at udvide projektet på dansk jord. Christopher startede med at skrive ud i en facebookgruppe af webudviklere, for at se om nogle af dem kunne have interesse i at være frivillige på projektet. Han fik enormt mange henvendelser, og det første kursus i Danmark blev startet op kort efter. Den første klasse havde kun få kursister, og klassen blev aldrig ultimativt færdig med uddannelsen. Under næste kursus blev 4 kursister færdige. 

I dag har HackYourFuture både en dansk gren i København og Aarhus. Marie forklarer, at de to afdelinger fungerer som to forskellige klasser på samme skole. De bruger nemlig samme kommunikationsplatform, og dette betyder, at eleverne kan kommunikere med hinanden på tværs af landet. HackYourFuture ønsker at skabe et samlet fællesskab på tværs af Danmark, hvor de forskellige afdelinger, lærer og kursister kan hjælpe hinanden. Da kursisterne ofte er flygtninge, og organisationen hjælper dem med at få nye kontakter, får de skabt sig et venligt netværk i Danmark, som helt sikkert hjælper deres integrationsproces.

Frivillig hos HackYourFuture

Marie nævner under interviewet, at det har været en rimelig uproblematisk proces at finde frivillige til organisationen. De bliver nemlig ofte kontaktet af mennesker, som ønsker at være frivillige, ofte har disse hørt om HackYourFuture gennem deres netværk. Det er enormt positivt, at der er så stor interesse hos civilbefolkningen,  og at de ser en mening med at hjælpe flere mennesker skabe sig et stabilt liv.

Hvis organisationen skal opstarte en ny afdeling, laver de egne frivillig-opslag, således at de bliver mere synlige. HackYourFuture har ca. 150 frivillige tilknyttet, og ud af dem er ca. 30 aktive ad gangen. Oprindeligt har deres frivillige hjulpet udelukkende med kodning, men efterhånden som organisationen udvikler sig gør deres behov for frivillige også. Marie udtaler, at de også ønsker frivillige, som kan hjælpe med at give CV-feedback og træne jobinterview med kursisterne. Tilbud om hjælp til træning af interview skills og feedback på CV, får de studerende, efter de har afsluttet kurset. Hvis du ønsker at være frivillig hos HYF, kan du søge her.

Optagelse hos HackYourFuture

Hvis du efter at have læst denne artikel selv ønsker at blive optaget hos HackYourFuture, så læs med her. Marie hjælper selv med rekrutteringsprocessen af nye kursister, og det foregår sådan her. Først ansøger man om at blive optaget på kurset, og herefter skal man, for at komme i betragtning, gennemføre en prøve, som HackYourFuture har udarbejdet. Alle ansøgere starter prøven på samme tid, og den foregår over 10 dage. I sidste ende skal ansøgerne kode en lille hjemmeside. Marie nævner i interviewet, at der er ca. 150 ansøgere og kun 15 bliver optaget på kurset. Når alle har afleveret prøven, vurderer Marie i samarbejde med kollegaer og frivillige, hvilke ansøgere de ønsker at afholde et opfølgende interview med. Kursisterne skal være motiverede, snakke engelsk og helst ikke have for mange forstyrrende faktorer på sidelinjen, da kurset kræver, at der ligges mange timer i det. Desuden skal kursisterne være flygtninge, asylansøgere eller have svær adgang til uddannelses- og arbejdsmarkedet af den ene eller anden årsag. Man behøves ikke have erfaring med kodning forinden. Du kan søge optagelse her

Efter endt kursus

Når kursisterne slutter grundforløbet efter de 8 måneder, tilbyder HackYourFuture rådgivning til at komme ind på arbejdsmarkedet. Her hjælper HackYourFutures frivillige, som sagt, med interviewtræning og CV-skrivning. Desuden afholder HackYourFuture i samarbejde med samarbejdspartnere kurser, hvor kursisterne f.eks. skal udøve et jobinterview med arrangørerne. Desuden kan HackYourFuture også tage en individuel motiverende snak, som Marie kalder det, med de enkelte kursister. Her spørges der ind til kursisternes personlige forhold til jobsøgning, og hvad der f.eks. gør det svært for dem. Herefter vil kursisterne i samarbejde med den frivillige prøve at finde en løsning på forhindringen. Marie nævner HackYourFutures partnership manager, Daniel, som tager kontakt til virksomheder og hjælper med at få nogle af kursisterne i virksomhedspraktik efter afsluttet forløb. Desuden forbliver kursisterne som en del af HackYourFutures online platform, Slack, så de kontinuerligt kan støtte og hjælpe hinanden og være en del af fællesskabet.

Fremtiden

HackYourFuture har flere interessante planer for fremtiden, og de har altid deres ultimative mål for øje, nemlig at hjælpe flygtninge med at få en bedre start i Danmark – med et stabilt grundlag og et godt job. HackYourFuture tilbyder allerede masterclasses og vil i fremtiden blive ved med det i samarbejde med virksomheder. Masterclasses er et kursus, der bygger videre på de færdigheder, som kursisterne lærte under grundforløbet. Masterclassen er dog kun 5 uger lang. Desuden fortæller Marie, at de ønsker at udvikle deres program således at hjælpen til CV-skrivning og interviewtræning bliver et forløb for sig, som kursisterne kan tage efter endt kursus. Marie kalder det “job-hub”. Dette forløb ville HYF også kunne tilbyde til andre jobsøgende end bare de interne kursister. På den måde vil HYF kunne nå ud til endnu flere mennesker og skabe et større gensidigt netværk blandt de deltagende. Marie nævner til sidst et fremtidsønsker, som ligger længere ude i tiden. HYF har overvejet at udarbejde nogle forløb, som er udviklet i samarbejde med virksomheder, således at kursisterne bliver trænet i virksomhedernes præcise behov. Dette vil forhåbentligt gøre jobsøgningen nemmere efter forløbet.

HackYourFuture er et eksempel på en organisering af civilsamfundet, som gør en stor forskel for minoritetsgrupper. Deres arbejde er enormt vigtigt og bliver nok endnu mere vigtigt i fremtiden, da vi på sigt vil få flere klimaflygtninge, og de nuværende territoriale krige ikke er afsluttede. Vi håber, du vil være med til at støtte deres sag. Hos Our Only Home glæder vi os til at følge med i HackYourFutures rejse, og vi håber også, du vil.

Scroll to Top