Initiativet “Red bierne og landmændene” er vellykket!

Borgerinitiativet red bierne og landmændene er vellykket

Tidligere i år offentliggjorde vi en artikel omhandlende det Europæiske Borgerinitiativ “Save the bees and farmers”, nu er underskriftsindsamlings perioden ovre, og initiativtagerne har indsamlet mere end en million underskrifter! Det betyder at EU-institutionerne skal forholde sig til de krav, der blev opstillet i initiativet!


Skrevet af Sophia Stille // 10.10.2021. oversat af Lea Gormsen // 11.10.2021

Problematikken

Igennem de sidste årtier er det europæiske landbrug blevet effektiviseret på grund af avancerede dyrknings metoder, ny teknologi og kunstgødning. Dette har imidlertid haft negative konsekvenser for Europas biodiversitet og landmændene.

I 2019 lancerede et stort netværk af organisationer og individuelle aktører det Europæiske Borgerinitiativ “Save the Bees and Farmers” (læs mere her) for at øge opmærksomheden på den ovennævnte krise. Initiativtagerne beskriver på deres hjemmeside, hvordan landbrugspolitikker er designet således, at landmændene opnår størst muligt udbytte. Dermed negligeres landbrugets negative konsekvenser for økosystemeterne. Dag for dag forsvinder bier, insekter og sommerfugle fra vores landskaber for at gøre plads til de evigt voksende dyrkelsesarealer.

Men det er ikke kun naturen og biodiversiteten, som er truet! Store industrielle landbrug presser de mindre landbrugs fællesskaber. Det betyder altså, at de små landbrug må lukke, og at det er færre og færre store landbrugsvirksomheder, der ejer kæmpe arealer af agerjord alene.

For at modvirke denne udvikling samarbejdede mere end 140 NGO’er, civilsamfundsaktører, landmænd og biavlerforeninger for at stable dette initiativ på benene. Deres mål er at ændre EU’s politikker således, at de redder Europas biodiversitet, bekæmper klimaforandringer og samtidig kæmper for de mindre landbrugsvirksomheder, så de har en retfærdig chance i kapitalismens regime. De kræver, at EU sikrer, at landbruget er:

  • Miljøvenligt
  • Bæredygtigt
  • Fri fra syntetiske pesticider
  • Og at dyr, planter og menneskers liv respekteres i processen

Det succesfulde initiativ!

Den 30. september sluttede indsamlingsfasen, og det lykkedes initiativtagerne at indsamle 1.16 millioner underskrifter. Det betyder, at Europa Kommissionen skal forholde sig til initiativets krav og offentliggøre et svar. I de kommende måneder bliver DEB’et verificeret af de nationale myndigheder. Efter dette skal initiativtagerne mødes med repræsentanterne fra Europa Kommissionen, og her får de mulighed for at præsentere initiativet ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet. Europa-Kommissionen har seks måneder til at offentliggøre sit svar, herunder en formel liste over foranstaltninger og en klar tidsplan for fremtiden.

På Twitter offentliggjordes der udtalelser om den vellykkede indsamlingsfase, og forslagsstillerne var overvældet over internettets opbakning. Nu er det op til Europa-Kommissionen at udvikle en lovgivning, som fordrer et bæredygtigt, bivenligt og pesticidfrit landbrug i EU!

Source: https://twitter.com/BeesEci/status/1443862833486352384

DEB er en ordning, der gør det muligt for EU-borgere at involvere sig i EU’s beslutningstagning. Hvis et initiativ skal være succesfuldt, skal initiativtagerne indsamle en million underskrifter fra borgere i mindst syv forskellige EU-lande. Hvis dette lykkedes, skal den Europæiske Kommission forholde sig til initiativet og præsentere et svar.

Sources:

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top