Klimakrisen skal tages i betragten!

Call to cation, et europæisk initiativ for at bekæmpe klimakrisen

Klimakrisen intensiverer, og derfor har vi brug for nye love og politikker til at håndtere den med. Et nyt Europæisk Borgerinitiativ, ved navn “Call to Action” vil prøve at fremme denne agenda.


Skrevet af Lea Gormsen // 14.11.2021

Klimakrisen

Klimaforandringerne er efterhånden en del af alles bevidsthed, uanset hvordan man forholder sig til dem. Det er i medierne, det er den måde, årstiderne skifter på, temperaturen på det vand, du svømmer i, og den luft, du indånder. Vi kan ikke undslippe klimaændringerne, og politikerne er begyndt at erkende dette. Men går det hurtigt nok?

Et nyt Europæisk Borgerinitiativ (DEB) blev lanceret den 21. oktober 2021 med titlen “Call to action – Environmental Protection in all policies” (opfordring til handling – Miljøbeskyttelse i alle politikker). Som det fremgår af navnet, kræver dette initiativ, at Kommissionen foreslår en lov, der sikrer, at myndighederne i de europæiske medlemsstater tager klimakrisen i betragtning, når de foreslår nye politikker eller vurderer eksisterende politikker. Denne lov vil sikre alle borgere i EU, at deres regeringer handler på klimakrisen, uanset om det er deres politiske overbevisning eller ej.

luftforurening forårsager klimakrisen

Offentligheden

Der er blevet udviklet meget ny politik med fokus på bæredygtighed og miljøkrisen i de sidste par år, men det er langt fra nok. Politikerne er nødt til at tage mere radikale skridt. De fleste af EU’s borgere mener nu, at klimaændringerne er en trussel. I en undersøgelse fra 2021 svarede 93 % af de europæiske borgere, at de mener, at klimaændringerne er et alvorligt problem, og 78 % af dem svarede, at de mener, at det er et meget alvorligt problem[1]. Desuden svarede 96 % af deltagerne i undersøgelsen, at de havde gjort mindst én specifik handling for at bidrage til at bekæmpe klimaændringerne. Endelig mener 87 % af deltagerne, at EU bør opstille ambitiøse mål for at øge vedvarende energi og støtte energieffektivitet, og de er også enige i, at klimaændringerne bør prioriteres for at forbedre folkesundheden[2].

Det viser, at politikerne har offentlighedens opbakning i spørgsmålet om at håndtere klimaændringerne, og nu er det deres tur til at handle. Vi venter blot på, at de starter den bæredygtige omstilling!

klima overvejelser i alle fremtidige politikker

Byrden af klimakrisen

I det bilag, som initiativtagerne sendte til Kommissionen, skrev de: “Den største byrde for tidligere tiders fejltagelser bør ikke bæres af vores børn og deres efterkommere, da de ganske enkelt ikke kan bebrejdes for dem. Kommissionen skal som alle europæeres vogter af miljøet aktivt tilskynde til og sikre, at miljøhensyn ikke kommer i baggrunden, når andre politikker gennemføres eller ændres. Miljøbeskyttelse skal være kernen i al politikudformning.” [3]

Hvordan kan du hjælpe dette initiativ?

  • Underskrive initiativet – når det går i luften
  • Del initiativet på dine sociale medier, med dine venner og familie
  • Hold dig opdateret om initiativet, og hvornår du kan underskrive det, på Our Only Home’s websted eller på det Europæiske Borgerinitiativs websted

Referencer:

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000010_en

https://ec.europa.eu/clima/citizens/citizen-support-climate-action_en

  1. https://ec.europa.eu/clima/citizens/citizen-support-climate-action_en

  2. https://ec.europa.eu/clima/citizens/citizen-support-climate-action_en

  3. https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000010_enmed tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top