Biometrisk masseovervågning i det offentlige rum

Stop biometrisk masseovervågning i det offentlige rum

Bevægelsen “ReclaimYourFace” (Kræv dit ansigt igen) lancerede et europæisk borgerinitiativ i februar 2021, fordi forslagsstillerne synes, at overvågningsteknologier kan udgøre en trussel mod vores privatliv og bør være strengt reguleret.


Skrevet af Sophia Stille // 15.10.2021. Oversat af Lea Gormsen // 16.10.2021

Biometriske overvågningsteknologier

I de sidste årtier har biometriske overvågningsteknologier udviklet sig enormt. I nogle situationer kan denne teknologi være hjælpsom, ligesom ansigtsgenkendelsesmekanismen på ens telefon. Disse teknologier har imidlertid også konsekvenser for den brede offentlighed og den enkeltes privatsfære, især med hensyn til datasikkerhed.

I februar 2021 lancerede en gruppe civilsamfundsorganisationer et Europæisk Borgerinitiativ (DEB) med krav om en streng regulering af brugen af biometriske masseovervågningsteknologier i det offentlige rum for at undgå misbrug fra offentlige- og private aktørers side.

DEB er en ordning, der gør det muligt for EU-borgere at involvere sig i EU’s beslutningstagning. Hvis et initiativ skal være succesfuldt, skal initiativtagerne indsamle en million underskrifter fra borgere i mindst syv forskellige EU-lande. Hvis dette lykkedes, skal den Europæiske Kommission forholde sig til initiativet og præsentere et svar.

Hvad menes der med biometrisk masseovervågning?

Biometrisk masseovervågning omfatter al teknologi, der sporer og klassificerer os i det offentlige rum, f.eks. ansigtsgenkendelse, overvågningskameraer og fingeraftrykskontrol. Initiativtagerne er bekymrede over, at overvågningsteknologier let kan misbruges, uden at den overvågede person opdager det. Derfor er det vigtigt at have klart definerede regler, der regulerer brugen af disse teknologier. Mere specifikt kræver forslagsstillerne, at Europa-Kommissionen i lovgivningen og i praksis forbyder vilkårlig såvel som målrettet brug af biometri, fordi dette kan føre til ulovlig masseovervågning, som kan anvendes på uetiske måder på både private- og offentlige mål. Initiativtagerne og initiativets tilhængere kræver en lov, der putter overvågningsteknologien i samme boks som det generelle forbud mod behandling af personoplysninger, hvilket er en forordning om databeskyttelse (GDPR) og direktivet om retshåndhævelse (LED).

masseovervågning

“ReclaimYourFace” bevægelsen

Borgerinitiativet startede pga. den europæiske bevægelse “ReclaimYourFace”, der begyndte som en dialog om biometriske data og frihed i det offentlige rum. Borgere fra syv forskellige EU-medlemslande, hvor bevægelsen allerede var startet, gik sammen om at lancere Det Europæiske Borgerinitiativ med henblik på at opnå ændringer på europæisk plan. Initiativet støttes af aktører som “Amnesty International“, “Civil Liberties Union for Europe” og “European Digital Society“.

Europa-Parlamentet opfordrer til forbud mod biometrisk masseovervågning

Den 6. oktober 2021 fik initiativet si første sejr: Europa-Parlamentet stemte for en beslutning, der opfordrer til et forbud mod biometrisk masseovervågning. Selvom beslutningen ikke er retligt bindende, giver den en indikation af Parlamentets holdning til brugen af overvågningsteknologier og kunstig intelligens i retshåndhævelsen.

Gruppen “The Greens”/EFA fra Europa-Parlamentet har endda udarbejdet et interaktivt spil for at skabe opmærksomhed om behovet for at regulere biometriske overvågningsteknologier. Prøv det her!

Hvordan kan du støtte initiativet?

Selvom Europa Parlamentet allerede har indikeret, at de ønsker at støtte initiativet, kræver det en bredere offentlige støtte for, at initiativet bliver en succes. Du kan finde mere information på initiativets website eller underskrive DEB’et her. På vores hjemmeside vil vi holde dig opdateret på de seneste nyheder både med hensyn til dette og andre europæiske borgerinitiativer, så besøg vores side så tit du kan!

Literature

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top