Mal byen grøn!

Grønne tagtaresser hjælper til et mere klima i byerne

Du kan stadig nå at underskrive det igangværende Borgerinitiativ “Green Garden Rooftops”, som ønsker at implementere grønne tagterrasser i industrielle- og handelsområder for at afhjælpe den nuværende klimakrise!


Skrevet af Lea Gormsen // 12.09.2021

Motivation for initiativet

Initiativet Green Garden Rooftops startede indsamlingen af underskrifter i maj 2021. Initiativet ønsker at indføre grønne tagterrasser for at lindre klimakrisen. Ydermere argumenterer initiativtagerne for at de flade tage, på mange industrielle bygninger, absorberer varme fra solen, og at dette påvirker de mennesker, som arbejder i bygningerne. Samtidig, bliver denne varme ført med vinden rundt i byen og varmer denne endnu mere op. Endeligt, vil varmen fra tagene udstråle varmenergi til atmosfæren og øge den globale opvarmning.

Initiativet fokuserer på flade tage.

Europæisk borgerinitiativ Green Garden Rooftops

Initiativtagerne besluttede sig for at fokusere på dette slags tag, fordi denne konstruktion har flere negative aspekter. For eksempel:

 • Som nævnt ovenover – en negativ indvirkning på klimakrisen
 • De flade tage kan skabe vandpytter og tilstoppede afløb
 • De skal ofte udskiftes
 • Taget kan ikke modstå meget vægt
 • De er mindre attraktiv fra et arkitektonisk og funktionelt perspektiv[1]

I sidste ende søger initiativet at implementere grønne tagterrasser på virksomheders bygninger med et grønnere Europa in mente. Forslagsstillerne håber, at Det Europæiske Parlament vil vedtage en lovgivning, som sikrer, at alle medlemsstater er obligerede til at håndhæve initiativets indstillinger.

Grønne tage til bæredygtige byer

De positive aspekter ved grønne tagterrasser

Der er flere forskellige positive aspekter ved en eventuel implementering af grønne tagterrasser. Som tidligere nævnt kan beplantningen hjælpe med at holde bygninger og byer køligere, og derudover kan det have flere miljømæssige fordele. De fordele ,som nævnes på initiativets officielle hjemmeside, er anført nedenfor:

 • Ren luft – da grøn beplantning øger mængden af ilt og mindsker mængden CO2 i luften
 • Energi konservering – grønne områder er et naturligt redskab, som reducerer energiefterspørgslen, varmeabsorptionen og øger elbesparelsen
 • Vandfiltrering og opbevaring – beplantning forsinker nedbør og hjælper jorden med at suge mere effektivt.
 • Levesteder for dyreliv – planter, træer og blomster er økologiske territorier for mange forskellige arter, f.eks. fugle, insekter, gnavere og andre organismer.

Initiativtagerne nævner også et par økonomiske og sociale fordele, der kan opstå som konsekvens af grønne tagterrasser:

 • Omdømme – at engagere sig i et økologisk, klimapositivt projekt som dette vil helt sikkert se godt ud i offentlighedens øjne, samtidig vil virksomhedens samarbejde med dette initiativ forbedre dens status som en ansvarlig virksomhed.
 • Socialt – de ansatte, der er med i dette projekt, vil opleve mange fordele, både mentalt og fysisk ved at være i “naturen”. De kan opleve mere fred, mindre angst og stress. I sidste ende vil dette også føre til bedre arbejdspræstationer.
 • Statsstøtte – regeringen vil støtte dette projekt ved at give virksomhederne en kredit på et bestemt beløb, som vil blive beregnet ved udgangen af regnskabsåret.
 • Reducerede udgifter – den energi, det kræver at opvarme og køle en bygning, vil falde pga. Beplantningen.

Initiativet nævner ikke andre fordele ved de grønne tage, selvom der findes flere. Nogle af de fordele, som ikke nævnes, er: de grønne tage kan reducere den elektromagnetiske radiations penetration med 99.4%, de er støjreducerende, de har en meget lavere forbrændingsvarme end konventionelle tage, og planterne på taget kan fange luftbårne forurenende stoffer, atmosfærisk deposition og også filtrere skadelige gasser. [2]

Et andet initiativ som dette

Initiativer som dette kan allerede ses over hele verden, men et af de mest anerkendte initiativer er “Copenhill Rooftop Park”. Denne park er bygget ovenpå en 88 meter høj affald til energi anlæg, og det har mange forskellige funktioner såsom; en skibakke, vandresti, udkigspost, legeplads og en bar på toppen. I 2019 vandt parken “The Scandinavian Green Rooftop Award” fordi, som de skriver: “This prize is awarded to the vegetated part of the Copenhill rooftop park installation which is designed to support natural biodiversity using a combination of hardy vegetation types local to the area as well as an impressive amount of trees, more than 300 in this windy location. The design and execution of the vegetation systems demonstrates the multifunctionality of green roofs and clearly goes beyond the product focused approach otherwise often seen”[3]

Dette er bare en af mange initiativer som dette, men det er tydeligt at se, hvorfor denne slags innovation er meget anerkendt.

Hvordan kan du støtte dette initiativ?

Hvis du ønsker at se flere initiativer som dette i EU og din egen by, kan du underskrive the Green Garden Rooftop initiativ gennem dette link. Du kan også tage forbi Our Only Homes hjemmeside, hvor vil opdatere dig om de seneste detaljer om initiativet.

Fodnoter: 

 1. https://www.greengardenrooftops.com/post/10-ways-to-reduce-your-carbon-footprint-every-day
 2. https://greenroofs.org/about-green-roofs
 3. https://green-roof.org/the-scandinavian-green-roof-award-2019/

Litteratur:

Amagerbakken Rooftop Park

The Scandinavian Green Roof Award

European Citizen Initiative 

The initiative 

About Green Roofs

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top