Er minoriteter tilstrækkeligt repræsenteret i politik?

Er minoriteter tilstrækkeligt repræsenteret i politik?

Det femte succesfulde Europæiske Borgerinitiativ (DEB) hedder “Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe” og forlanger et større fokus på minoriteters rettigheder i EU’s politiske landskab.


Skrevet af Sophia Stille // 20.07.2021. Oversat af Lea Gormsen // 10/8 2021

Om “Minority Safepack” Initiativet

Hvor meget ved du om mennesker, der snakker balkisk, katalansk, frisisk eller samisk? Eller den danske minoritet der bor i Tyskland? Inden for EU’s grænser er der over 60 regionale og oprindelige minoritetssprog, som bliver talt af 40 millioner mennesker. Det svarer til, at ca. 8% af EU’s borgere tilhører en etnisk minoritet, og 10% snakker et regionalt- eller minoritetssprog[1]. Disse fakta er anerkendt af beslutningstagerene, og de er enige om, at der er behov for at inkludere minoritetssprog og -samfund i EU’s politik – men hvordan?

The Minority Safepack, som borgerinitiativer hedder på engelsk, blev registreret hos Den Europæiske Kommission i april 2017. DEB er en ordning, der gør det muligt for EU borgere at involvere sig i EU’s beslutningstagning. Hvis et initiativ skal være succesfuldt, skal arrangørene indsamle en million underskrifter fra borger i mindst syv forskellige EU lande. Dette initiativ kræver en lovgivning, der forhindrer at minoritetssprog uddør, rettigheder for statsløse mennesker, såvel som sproglig lighed i Europa. I løbet af et år samlede de mere end 1,3 millioner underskrifter. Dette er et tydeligt tegn på, at der er enighed om behovet for lovgivning, som tilgodeser minoriteter, der bor i Den Europæiske Union.

The Minority Safepack Initiative inkluderer 9 forslag, som er blevet drøftet af Den Europæiske Kommission. De lyder som følger:

  • En EU-henstilling til beskyttelse og fremme af kulturel og sproglig forskellighed
  • Etablering af finansieringsprogrammer for mindre samfund, der taler et minoritetssprog
  • Etablering af et “sprogmangfoldighedscenter”
  • EU’s regionale udviklingsfonde skal beskytte etniske minoriteter og fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed
  • Inkludere forskning der forsøger at forstå den merværdi, minoritetsgrupper giver til vores samfund og hele Europa
  • Tilnærme sig lighed for statsløse minoriteter
  • Én Europæisk lov om ophavsret, så tjenester og udseendelser kan nydes i moderssporget
  • Modtagelse af audiovisuelt indhold i minoritetsregioner
  • Støtte til minoritetskulturer, medie- og kulturarv konservation
Minority Safepack minoriteters rettigheder i EU

Kommissionens svar på initiativet

I oktober 2020 fik initiativet støtte fra Det Europæiske Parlament til en offentlig høring. Efterfølgende blev der afholdt en offentlig debat i december 2020, hvor en beslutning, om at støtte minoriteters rettigheder i EU, blev vedtaget. I januar 2021 offentliggjorde Kommissionen sit svar på de 9 krav. Der blev ikke foreslået nogle lovmæssige ændringer endnu, i stedet refererede Kommissionen til allerede eksisterende retningslinjer, der vil blive videreudviklet med fokus på initiatives ni mål. Disse retningslinjer understreger i forvejen, at mangfoldighed er en af grundprincipperne, EU er baseret på. De henviser også til Artikel 21 og 22 af the Charter of Fundamental Rights, som er udarbejdet med henblik på at sikre minoriteters rettighederne. Endvidere nævner kommissionen ‘Union of Equality’ planen, som inkluderer EU’s Anti-Racisme Plan, the Gender Equality and LGBTQI Strategies og the EU Roma Strategic Framework for Equality, Inclusion and Participation.

Kommissionens svar blev kritiseret af forslagstillerne og de medlemmer i det Europæiske Parlament, som støttede initiativet. Kritiken lød på, at Kommissionen afviste initiativet og undlod at handle på det[2].

Hvad er næste skridt?

Alt imens DEB-proceduren er afsluttet, er forslagsstillernes arbejde langt fra slut. Rasmus Andresen (Greens/EFA) annoncerede, at de vil bringe initiativet videre til nationale stater, så de kan lægge pres på Kommissionen i stedet. Kampen om ligelig repræsentation af minoriteters rettigheder i EU’s politik fortsætter endnu.

Our Only Home vil opdatere dig på vores nyhedsblog, når der kommer nyheder i sagen om initiativet. Hvis du vil opdateres om initiativtagernes arbejde, kan du tilmelde dig deres nyhedsbrev eller følge den Europæiske Kommissions side; ECI’s page.

Literature

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top