Red bierne! Vejen til bæredygtigt landbrug i EU

Pesticider dræber bierne så afgrøder ikke kan vokse

Af Sophia Stille 12.04.2021 // Oversat af Lea Gormsen 14.08.2021

Bier og EU

Hvert år, når dagene bliver længere, og vi begynder at høre biernes summen i haven, ved vi, at sommeren er lige rundt om hjørnet. Ovenover ser vi et eksempel på det, de fleste mennesker forbinder bien med; at bestøve blomster og træer. Desværre, reflekterer dette ikke længere virkeligheden. Mange af de biarter, der lever i Europa, er truede[1] , og det kræver at menneskene ændrer deres adfærd for at undgå biernes udryddelse. Ligesom mange andre sektorer i EU, er de politiske retningslinjer inden for landbruget også fokuseret på vækst og effektiv produktion.

Brugen af giftige landbrugspesticider er almindeligt – for ikke at sige uundgåeligt. Landmændene bruger disse for at kunne holde til markedets pres. Landbrugskemikalierne sørger nemlig for f.eks. at holde dyr og skadelige svampe væk fra afgrøder. Mange års brug af kemikalier i landbruget har haft konsekvenser for vores økosystem og biodiversiteten. Disse har betydet, at naturen, som vi kender den i dag, er under forandring. Dyr mister deres habitater, arter uddør og landmænd, der ikke producerer effektivt nok, mister deres job.

Kampen mod syntetiske pesticider

En alliance af NGO’er, græsrodsgruppper og videnskabsfolk har startet et Europæisk Borgerinitiativ (DEB) for at komme den alarmerende udvikling til livs. DEB er en ordning, der gør det muligt for EU-borgere at involvere sig i EU’s beslutningstagning. Hvis et initiativ skal være succesfuldt, skal initiativtagerne indsamle en million underskrifter fra borger i mindst syv forskellige EU-lande.

Initiativet “Save the Bees and Farmers” blev oprettet i september 2019 af en udstrækning af aktører såsom; Aurelia Foundation, BUND, og European Professional Beekeepers Association. Deres hovedformål er at opfordre Europa Kommissionen til at ændre deres politik, så der bliver sat fokus på at sikre et sundt liv for dyr og mennesker i et bæredygtigt perspektiv.

Initiativets vigtigste krav er: udfasning af syntetiske pesticider, indførelse af præcise foranstaltninger til genopretning af biodiversiteten og støtte til landmændene. Hvad betyder dette nøjagtigt? DEB’et opfordrer til at ændre lovgivningen, således, at det bliver forbudt at bruge giftige kemikalier i landbruget før 2035 – dette skal genoprette de naturlige økosystemer i landbrugsområderne. Hvis landbruget bliver bæredygtigt og økologisk, kan fødevareproduktion og beskyttelse af økosystemer og arter blive til et fælles mål blandt de konkurrerende landmænd. For at nå dette mål, er det vigtigt at landmændene får økonomisk støtte i overgangsperioden. Dette betyder, at midler skal omfordeles, og emnet skal prioriteres på den politiske dagsorden.

Red bierne Europæiske Borgerinitiativ

Hvad du kan gøre

Hos Our Only Home er vores mål, at informere borgerne om vigtige initiativer som dette. Det kræver hjælp fra så mange som muligt at lave om på et globalt problem som dette. Lad os sammen arbejde for at nå vores mål om miljøvenlig politik og en verden fuld af nynnende bier.

Vores digitale verden gør det nemmere at engagere sig i initiativer som dette. Derfor er det muligt at støtte initiativet “Red Bierne” således:

  1. Underskriv initiative her: “Save the bees and farmers – Towards a bee-friendly agriculture and a healthy environment”
  2. Giv en donation for at opretholde kampagne omkostninger på initiativets hjemmeside
  3. Del initiativet og agendaen på dine sociale medier og spred budskabet!

Litteratur

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top