Slut med dyreforsøg under udviklingen af kosmetiske produkter?

Det skal forbydes at teste kosmetiske produkter på dyr i Europa

Dette europæiske borgerinitiativ fokuserer på at stoppe dyreforsøg ved udviklingen af kosmetiske produkter og derved sætte en stopper for dyrenes lidelser. Du kan stadig skrive under på initiativet “Save, Cruelty-Free Cosmetics”.


Skrevet af Lea Gormsen // 04-11-2021.

Kosmetiske dyreforsøg

Dyreforsøg i forbindelse med udvikling af kosmetik er en gammel tradition. Der er endda fundet beviser for dyreforsøg i forbindelse med medicinske produkter tilbage fra før 300 f.Kr. Så ideen om at teste et produkt på dyr, før det anvendes på mennesker, har dybe rødder i vores samfund. Måske var dyreforsøgene bedre undskyldt dengang, da vi ikke besad den viden, som vi har i dag. Men i dag er det ubarmhjertigt at lave dyreforsøg!

Udviklingen af et nyt kosmetikprodukt indebærer ofte, at man tester enten en enkelt ingrediens eller et færdigt produkt på dyr. De dyr, der anvendes til kosmetikforsøg, er ofte kaniner, mus, rotter og aber. Kosmetik anvendes normalt på kroppen eller i ansigtet for at rense eller forbedre ens udseende. Det er ikke et livsnødvendigt aspekt af et menneskes liv – ligesom f.eks. medicin – det er forfængelighed, hvilket gør det endnu mere unødvendigt at bruge dyr til at afprøve det på.

Selv dele af kosmetikindustrien har erklæret, at de længe har arbejdet på at finde bedre alternativer, og dermed bliver det aktuelle problem at overtale resten af industrien til at gøre brug af bedre alternativer og også få dem accepteret af de regulerende myndigheder. Det tager nemlig tid at ændre en gammel tankegang. Selv om EU allerede har indført et forbud mod alle dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter og kosmetiske ingredienser i henhold til forordning 1223/2009 i 2013, er der en måde at omgå forordningen på. I henhold til Det Europæiske Kemikalieagenturs “(ECHA’s) REACH-forordning 1907/2006” er der visse aspekter, der kræver eller muliggør dyreforsøg[1].

Initiativet kæmper for at stoppe kosmetiske forsøg på dyr

hvem startede initiativet?

Borgerinitiativet blev startet af to store virksomheder: Dove og The Bodyshop. De har indgået et samarbejde om dette initiativ med: Human Society International, People for Ethical Treatment of Animals, Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals og The European Coalition to End Animal Experiments.[2] Initiativtagerne mener, at et team som deres kan gennemføre ændringerne og indsamle de nødvendige underskrifter. Det Europæiske Borgerinitiativ er en mekanisme, som blev oprettet for at gøre det muligt for borgerne at blive inddraget i udformningen af EU’s politikker. For at et initiativ kan blive en succes, skal initiativtagerne indsamle 1 million underskrifter fra borgere i mindst 7 forskellige EU-lande. Hvis dette er tilfældet, skal Europa-Kommissionen overveje kravene og fremlægge et svar.

Initiativet har fire hovedkrav, som er anført nedenfor:

1) Straks at gennemføre de eksisterende EU-forbud mod dyreforsøg i kosmetik og markedsføring af ingredienser, der er testet på dyr, som lovgiverne har ønsket, for at sikre, at der kun anvendes metoder uden brug af dyr til sikkerhedsvurdering af kosmetiske ingredienser.

2) Sikre sig, at kravet om at basere sikkerhedsvurderingen af kosmetiske bestanddele på data uden brug af dyr ophøjes, og at data fra dyr skal afvises, uanset hvor og til hvilket formål dyreforsøget er udført efter perioden beskrevet i artikel 18, stk. 2, i EU’s kosmetikforordning.

3) Tage initiativ til lovgivning for at styrke og udvide forbuddet mod kosmetikforsøg for at sikre, at forbrugere, arbejdstagere og miljøet beskyttes uden nye dyreforsøg.

4) Udarbejde en robust teststrategi for kosmetikbestanddele, der kun anvender tilgængelige vurderingsstrategier uden brug af dyr, så gennemførelsen af Chemicals Strategy for Sustainability afspejler overvældende støtte til at styrke – snarere end at svække – dyrebeskyttelsen i Europa.[3]

Hvad kan du gøre nu?

Nu er det op til borgerne at underskrive initiativet og forhåbentlig forbyde brugen af dyr til kosmetikforsøg. Hvis du ønsker at støtte initiativet, kan du gøre det på forskellige måder:

  • Underskrive initiativet her: link
  • Dele det på din sociale medier
  • Sørg for, at du ikke køber kosmetiske produkter, der er blevet testet på dyr. Der står ofte “cruelty free” eller “no animal testing” på produktet.

Du kan læse mere om initiativet her eller på vores hjemmeside!

Litteratur

Wikipedia

European Citizens’ Initiative

Cosmeticdesign Europe

Fodnoter:

  1. https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2021/09/09/EU-animal-testing-cosmetics-ban-concerns-needs-high-level-policy-dialogue-says-Cosmetics-Europe

  2. https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2021/09/09/EU-animal-testing-cosmetics-ban-concerns-needs-high-level-policy-dialogue-says-Cosmetics-Europe

  3. https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_en


med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top