Skal alle have ret til ubetinget basisindkomst?

alle har ret til at få basisindkomst.

Der er stadig mulighed for at underskrive det Europæiske Borgerinitiativ “Unconditional Basic Income” (Ubetinget Basis Indkomst). Initiativet arbejder for at etablere ubetinget basis indkomst i hele EU.


Skrevet af Lea Gormsen 11-10-2021

Historien om initiativet

Dette Europæiske Borgerinitiativ (DEB) startede deres indsamlingsfase i september 2020, og på nuværende tidspunkt har det indsamlet 153.264 underskrifter. Dette initiativs forslagsstillere tror på, at basisindkomst kan styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU. Basis indkomstsystemet er et middel til at bekæmpe ulighed i EU ved at sikre alle borgeres økonomiske tilstand. Alle borgere har ret til et grundbeløb, uanset om de er i beskæftigelse eller ej.

økonomisk sikkerhed med basisindkomst

DEB er en ordning, der gør det muligt for EU-borgere at involvere sig i EU’s beslutningstagning. Hvis et initiativ skal være succesfuldt, skal initiativtagerne indsamle en million underskrifter fra borgere i mindst syv forskellige EU-lande. Hvis dette lykkedes, skal den Europæiske Kommission forholde sig til initiativet og præsentere et svar.

Diskussioner om basisindkomst

I de senere år er basisindkomst et emne, som er blevet diskuteret indgående, men ideen om basisindkomst stammer helt tilbage fra det 16. århundrede. En engelsk filosof og statsmand, Thomas More, nævner ideen om basisindkomst i sin bog Utopia fra det 16. århundrede, og ideen giver genlyd flere gange gennem historien op indtil nu. I dag bliver emnet diskuteret af filosoffer, økonomer, aktivister, politikere, læger og listen bliver ved. Fornyligt offentlig gjorde Pave Frans sin støtte til denne ide[1]. Men præcist hvad er basisindkomst?

  • Det er en universel udbetaling til alle uden individuel vurdering.
  • Det omfatter alle borgere.
  • Det er en ubetinget ret – man behøver ikke at arbejde, udvise vilje til at arbejde eller deltage i samfundstjenester osv.
  • Beløbet skal være på et niveau, der lever op til standarderne i dagens samfund.
alle har ret til basisindkomst

Initiativtagerne er overbeviste om, at basisindkomst giver plads til at leve – borgerne vil ikke være begrænset af deres indkomst, som de er nu. De kan forlade de jobs, der betaler for lidt eller har et dårligt arbejdsmiljø, fordi de ved, at de er sikret via basisindkomsten. Samtidig kan denne ordning også øge et givent lands indre marked, fordi folk har flere penge at bruge – hvilket betyder, at pengestrømmen vil vokse i samfundet.

Men listen over argumenter mod basisindkomsten er lige så lang som listen over argumenter for den. Basisindkomst kan fjerne behovet for at arbejde og dermed fremme passivitet. Nogle mennesker vil muligvis udnytte systemet ved ikke at arbejde. Især de mindre prestigefyldte job vil blive forladt, fordi færre vil have motivation til at arbejde her. Samtidig vil arbejdsgiverne ikke have nogen grund til at hæve lønningerne ud over det obligatoriske. Derudover vil UBI være rettet mod ALLE, hvilket også omfatter de rigeste mennesker i EU, som bestemt ikke har brug for det. Et system som dette bør være rettet mod de fattigste. Staten ville muligvis også være nødt til at optage lån for at betale ydelsen, hvilket potentielt kan svække nationaløkonomien[2].

Fremtiden

Endvidere hævder initiativtagerne også, at det Europæiske Parlament, Rådet og Kommissionen har udtalt, at de vil støtte et effektivt, bæredygtigt og retfærdigt socialt system, der vil garantere basisindkomst for alle borgere i EU’s medlemsstater[3]. Nu synes forslagsstillerne, det er tid til, at de lever op til deres løfter! Hvis du også ønsker basisindkomst for dig selv, eller du ønsker det for din familie eller alle borgere i landet, kan du skrive under på initiativet her. Du kan også hoppe ind på Our Only Home, hvor vi vil opdatere dig på initiativets fremtid.

Litteratur

Basic Income

Wikipedia

Unconditional Basic Income

European Citizens’ Initiative

Pope Francis

Argumenter

Footnotes:

  1. https://www.cnbc.com/2020/04/13/pope-francis-it-may-be-the-time-to-consider-a-universal-basic-wage.html

  2. https://www.debatingeurope.eu/focus/arguments-for-against-a-universal-basic-income/#.YWkzhS8YlN0

  3. https://eci-ubi.eu/what-is-the-european-citizens-initiative-start-an-unconditional-basic-income-across-the-eu/

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top