Stop brugen af bure i landbruget!

End the cage age ECI'et skal stoppe brugen af bure i landbruget

D. 30 juni offentliggjorde EU Kommissionen deres beslutning om at revidere den lovgivning, som på nuværende tidspunkt eksisterer om buropdrættelse af landdyr i den Europæiske Union. Dette sker på baggrund af det Europæiske Borgerinitiativ “End the cage age”.


Skrevet af Sophia Stille // 19.07.2021. Oversat af Lea Gormsen // 16.08.202

Dyr i bure

Ifølge en rapport, udarbejdet af organisationen “Compassion in World Farming”, er der hvert år i EU omkring 300 millioner dyr, som bliver holdt i bure. Denne måde at drive landbrug på betyder, at mange dyr lider. Den Europæiske Kommission har nu besvaret borgernes initiativ, der gjorde det klart, at mange mennesker ønsker bedre dyrevelfærd.

I september 2018 blev Det Europæiske Borgerinitiativ(DEB) “End the cage age” lanceret af “Compassion in World Farming”. DEB er en ordning, der gør det muligt for EU borgere at involvere sig i EU’s beslutningstagning. Hvis et initiativ skal være succesfuldt, skal initiativtagerne indsamle en million underskrifter fra borger i mindst syv forskellige EU lande.

I løbet af et år støttede mange videnskabsfolk, virksomheder og mere end 170 NGO’er det ovennævnte borgerinitiativ, som skal udfase brugen af bure i landbruget i EU. initiativtagerne indsamlede næsten 1,4 millioner underskrifter. De lagde fokus på forbud mod at holde, kaniner, poularder, slagte kyllinger, vagtler, ænder og gæs i bure. Derudover ønsker initiativtagerne et forbud mod indelukkede kalve.[1]

EU kommissionen har offentliggjort deres svar på initiativet, og De har valgt at forpligte sig til det følgende:

  • Udarbejde et lovforslag til udgangen af 2023, som skal udfase eller eventuelt forbyde brugen af bure i landbruget
  • Udfase at holde landbrugsdyr i bure i hele EU inden 2027
  • Sikre at alle produkter der bliver importeret ind i EU overholder det ovennævnte forbud
  • Implementere støtteordninger og incitamenter til EU-landmænd i overgangsperioden

Dette er en milepæl inden for dyrevelfærd og borgernes mulighed for at gøre en forskel i EU’s politiske beslutningsprocesser. Initiativet var det sjette succesfulde DEB, og det første til at vende opmærksomheden mod dyrevelfærd.

burfrit landbrug

Landbrug uden bure?

Den rapport som er udarbejdet af forslagsstillerne viste også, at 94% af den Europæiske offentlighed mener, at dyr skal være beskyttet, og at 82% ønsker at landbrugsdyr burde være bedre beskyttet[2]. De ovenstående tal er også bakket op af de tiltagende stemmer, der nu kan høres i kampen mod et bur-frit landrug, og nogle lande er allerede begyndt at handle på problemet. Hvis dyrevelfærden skal forbedres i EU, er det nødvendigt at ændre på den nuværende lovgivning, der eksisterer inde for landbruget.

Den fulde lovforslag står endnu ikke klart, men det forventes endeligt udmeldt i slutningen af 2023, og det vil være en del af den nye dyrevelfærdspolitik. Indtil nu har Kommissionen udtalt, at de ønsker at introducere bur-frie systemer i landbruget og samtidig støtte landmænd økonomisk, så de kan opgradere deres nuværende faciliteter. Det vil dog kræve langvarige drøftelser med mange interessenter for at nå frem til en løsning, der rent faktisk øger landbrugsdyrs livskvalitet i Europa.

bure udfases i eu landbrug

Hvad er næste skridt?

Selvom Den Europæiske Kommissions beslutning om at ende brugen af bure i landbruget er monumental, er arbejdet ikke forbi. Nu vil tiden vise, om de fremlagte lovforslag bliver igangsat af Kommissionen.

Our Only Home vil holde dig opdateret med nyheder fra sagen. Hvis du gerne vil støtte initiativet, så spred ordet og tilmeld dig nyhedsbrevet; “End the cage age”. For mere information kan du besøge deres website eller følge med inde på Den Europæiske Kommissions hjemmeside.

Literature

Footnotes:

  1. https://www.animalwelfareintergroup.eu/what-we-do/cage-free-farming-working-group
  2. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231961/’End%20the%20Cage%20Age’%20report,%20October%202020.pdf
med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top