Ret til at stemme uden grænser!

Universal stemmeret for alle EU-borgere i deres hjemlande

Det Europæiske Borgerinitiativ “Voters without Borders” kræver, at borgere, der bor uden for deres hjemland, skal have retten til at stemme ved nationale og regionale valg, såvel som ved folkeafstemninger for EU-borgere.


Skrevet af Sophia Stille // 29.10.2021. Oversat af Lea Gormsen // 01.10.2021

Almindelig valgret som en grundlæggende rettighed

Hvad nu hvis du kom fra Slovakiet, men valgte at studere i Holland? Efter flere år ville du muligvis være mere bekendt med den Hollandske politiske situation, fordi du oplever den på daglig basis. Ikke desto mindre, er det ikke lovligt for dig at stemme til de nationale valg, og derfor kan du ikke påvirke den politiske sfære i det land, du bor i. Ifølge Eurostat, er dette tilfældet for 13,5 millioner EU-borgere (2020), som bor i et andet land end deres oprindelsesland.[1]

Retten til fri bevægelighed er en af EU’s største sejre og garanterer EU-borgeres ret til at bevæge sig frit og opholde sig frit i andre EU-medlemsstater. Loven blev indskrevet i Maastricht-traktaten i 1992 og gjorde det muligt for folk at flytte, studere eller få et job i en anden EU-medlemsstat, samtidig med at det kun indebærer en relativt lav bureaukratisk byrde. Det betyder imidlertid også, at mange mennesker, som bor i udlandet, ikke har statsborgerskab i den stat, de bor i. Dette forhindrer dem i at få lov til at stemme ved nationale og regionale valg. Det Europæiske Borgerinitiativ (DEB) “Vælgere uden grænser” tager fat på dette problem.

DEB er en ordning, der gør det muligt for EU-borgere at involvere sig i EU’s beslutningstagning. Hvis et initiativ skal være succesfuldt, skal initiativtagerne indsamle en million underskrifter fra borgere i mindst syv forskellige EU lande. Dette initiativ indsamlede  hele 1.884.790 underskrifter fra 13 forskellige lande og blev det første vellykkede borgerinitiativ.

ret til at stemme for alle

Målene for ret til at stemme

Initiativet er igangsat af European Citizens’ Rights, Involvement and Trust Foundation (ECIT), og initiativtagerne kræver at medlemsstaterne reformerer deres afstemningssystemer, og at alle EU-Borgere får fuld politisk rettighed til at stemme. Mere specifikt opfordrer de til

  • fjernelse af hindringer for registrering af EU-borgere med henblik på at stemme eller stille op til europæiske- og lokale valg i deres bopæls- eller oprindelsesland
  • at borgerne får mulighed for at vælge, hvor de vil stemme – enten i deres bopælsland eller i deres oprindelsesland (ved alle valg og folkeafstemninger)
  • Forske i en Europæisering af stemmerettigheder, dens virkninger og en eventuel inddragelse af tredjelandsstatsborgere

Den Europæiske Borgerinitiativets mekanisme blev oprettet for at gøre det muligt for borgerne at blive inddraget i EU’s politiske beslutningsproces. For at et initiativ kan blive en succes, skal initiativtagerne indsamle 1 million underskrifter fra borgere i mindst 7 forskellige EU-lande. Hvis dette er tilfældet, skal Europa-Kommissionen overveje kravene og fremlægge et svar.

Repræsentation hvor du bor!

Initiativtagerne mener, at reformerne vil styrke unionsborgerskabet, at det vil være et skridt i retning af almindelig valgret, at det vil fremme integrationen i bopælslandet, og at det kan fremme et tværnationalt demokrati. De sætter også spørgsmålstegn ved at folk beskattes i det land, de bor i, uden at være repræsenteret politisk.

I øjeblikket kan folk stemme og stille op til lokale og europæiske valg i det land, hvor de er bosiddende. Disse rettigheder er dog svage sammenlignet med den magt, som national politik og folkeafstemninger har. Derfor kræver initiativet, at de rettigheder, der er fastsat i Maastricht-traktaten, fremmes for at sikre politisk repræsentation og politiske rettigheder for alle EU-borgere, uanset om de bor i deres oprindelsesland eller i en anden medlemsstat.

Hvordan kan du støtte initiativet?

Indsamlingen af underskrifter er stadig i gang, og da der er lang vej til 1 million underskrifter, regner forslagsstillerne med dig.

Der er flere måder at hjælpe på:

  • Du kan underskrive initiativet her
  • Du kan dele initiativet på dine sociale medier.
  • Du kan lave en donation til forslagsstillerne, og dermed hjælpe dem med at finansiere deres kampagne.

For yderligere information kan du se initiativets website eller Our Only Homes website, hvor vi vil opdatere dig om de initiativer, der prøver at gøre verden til et bedre sted.

Litteraturliste:

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top