At lede et Europæisk Borgerinitiativ: med Olga Kikou (CIWF)

At føre en kampagne i EU, der vil  forbyde at holde opdrættede dyr i bur: med Olga Kikou (Compassion in World Farming)

Et nyt afsnit af vores podcast Who will save our Planet? er nu tilgængelig! I et interview med Olga Kikou, som er leder af EU-kontoret for organisationen Compassion in World Farming (CIWF), lærer vi om processen bag Det Europæiske Borgerinitiativ “End the Cage Age”. CIWF var forslagsstiller til initiativet, og Olga deler sin viden og erfaringer om planlægningen af et europæisk kulturinitiativ, de udfordringer og overraskelser der opstår undervejs i processen, samt håbet for fremtidige politikker, der vil hjælpe dyr i EU.

Som du kan læse mere om i den foregående episode, har End the Cage Age været et vellykket Europæisk Borgerinitiativ. Initiativet har til formål at forbyde buropdræt for en lang række dyrearter i EU, såsom kyllinger, ænder, gæs, svin og køer. Efter initiativets underskriftsindsamling og et håbefuldt svar fra Europa-Kommissionen ser det ud til at det lykkedes, og fra det ene år til det andet kan mange dyrs liv forbedres enormt. Men det var naturligvis et stort stykke arbejde for mange mennesker og organisationer, og i denne episode taler vi om organiseringen af et Europæisk Borgerintiativ, hvad man skal huske på, og hvilke udfordringer der kan opstå undervejs.

Vi håber, at du nyder episoden!

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top