Om et “Fur Free Europe”, den europæiske borgerinitiativdag og fremtiden for europæiske borgerinitiativer med Joh Vinding (Anima)

Sophia Stille // 13.06.2020

I vores nye podcastafsnit afdækker vi to spændende emner! Nemlig et nyt europæisk borgerinitiativ kaldet “Fur Free Europe” og den europæiske borgerinitiativdag, som finder sted hvert år for at diskutere den europæiske borgerinitiativmekanisme.

I første del af podcasten taler vi med Joh Vinding fra den danske NGO ‘Anima’ om det nye europæiske borgerinitiativ ‘Fur Free Europe’, som samler underskrifter for at forbyde produktion af pels og import af pelsvarer i EU. Pelsdyravl er allerede forbudt i flere europæiske lande, mens andre lande stadig producerer flere og flere pelsvarer og  er førende på verdensmarkedet. Alliancen af NGO’er og civilsamfundsaktører, der samles under initiativet “Fur Free Europe”, ønsker at stoppe den grusomme mishandling af millioner af dyr og forbyde pelsdyrproduktion i EU. Joh fortæller os mere om pelsindustrien, og hvorfor den for længst burde være stoppet, og hvordan vilde dyr som mink, ræv og mårhund holdes i små bure og aflives på grusom vis, fordi vi skal bære dem som mode. Dette initiativ samler nu underskrifter, så hvis du vil støtte sagen om at stoppe pelsindustrien, kan du underskrive det her.

I anden del af episoden taler vi om den europæiske dag for borgerinitiativet, som fandt sted i Bruxelles den 2. juni. Dagen finder sted hvert år og er et forum, hvor man kan diskutere og udveksle oplysninger om det europæiske borgerinitiativ. Initiativtagerne til flere af de europæiske borgerinitiativer fortæller om deres erfaringer og drøfter sammen med politikere og civilsamfundet, hvordan borgerinitiativsmekanismen kan gøres mere effektiv. I år var et vigtigt emne inddragelsen af unge mennesker i de europæiske borgerinitiativer og hvordan man kan øge det generelle kendskab til de europæiske borgerinitiativer  i den europæiske offentlighed, da mindre end 3 % af befolkningen i Europa kender til mekanismen! Hvis du har forslag eller tanker om dette, vil vi meget gerne høre dem, og du kan sende en e-mail til: sophia@ouronlyhome.eu

Men indtil videre håber vi, at du nyder at lytte til den nye episode og støtter “Fur Free Europe”-initiativet!

Referencer

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top