Tænketanken Hav

Tænketanken Hav arbejder for at sætte havets sundhed på dagsordenen. 

At sikre den nødvendige samfundsmæssige omstilling, så havets natur og økosystemer genoprettes, og havet og mennesker kan eksistere sammen på en bæredygtig måde. Tænketanken Hav – officiel mission statement


Om foreningen: Tænketanken Hav


Foreningen arbejder ved at indsamle viden og tænkning om havets tilstand og på baggrund af dette, udarbejder de konkrete anbefalinger og tiltag, der kan hjælpe med at genoprette havets flora og fauna. Tænketanken Hav bygger bro mellem vigtige aktører i samfundet, der også ønsker at sikre et sundt hav. Gennem opbyggelsen af et solidt netværk af aktører og viden, ønsker foreningen at putte havets genoprettelse på den politiske dagsorden. 

Tænketanken Hav er stiftet på initiativ af Veluxfonden i 2021 og er tildelt et budget på 75 millioner kroner, som kan bruges i løbet af fem år. Foreningen skriver dog, at Velux Fonden ingen beslutningskompetence har ifb. med tænketankens analysearbejde. 


Organisation


Globalt hovedkvarter:

Dansk hovedkvarter: København

Andre lokationer:

Bestyrelse: Maria Reumert Gjerding, Thomas Thune Andersen, Martin Præstegaard, Dea Forchhammer og Anne Christine Brusendorff. Dorthe Jørgensen Dea Forchhammer,


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

  • 2021: Tænketanken Hav bliver startet på initiativ af Velux Fonden.

Hvordan kan du hjælpe?


Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-24)

Scroll to Top